top of page

ת"א התאוששה עם רוח גבית מארה"ב ודוחות Q2

המדדים החלו את היום בצורה שלילית אך מבול הדוחות ופתיחת שבוע בוול סטריט הצליחו לגרום למדדים לחזור למחיר הבסיס, הנפט מתחזק 3% ל-96 דולר לחבית.


מדדי תל אביב החלו את יום המסחר השני בירידות כפי שהסתיים יום המסחר הראשון, כרגיל לקראת חודש אוגוסט מרבית החברות בתל אביב מדווחות לקראת סוף התאריך החוקי בו מותר להם לדווח, כך שהמשקיעים מקבלים מידע פחות חשוב בתזמון פחות מתאים.


ראלקו צללה לאחר דוח מאכזב מאוד בו מחירי התובלה ושערי המט"ח גרמו להוצאות מימון של מעל 4 מיליון ש"ח, הרווח הנקי נחתך ב-80% המניה הגיבה בירידה חדה של 12%.


בנק ירושלים בשנה טובה מצליח להחזור לשווי של מיליארד ש"ח לאחר שנים, הרווח נותר יציב מעל 46 מיליון ש"ח, העלאות הריבית תומכות בהמשך התרחבות הפעילות.


אינרום מדווחת על הכנסות שיא לאחר רכישת חברת SP, המניה הגיבה בירידה של 1.2%.


חברת טופ מערכות העוסקת במוצרי תוכנה לניהול עסקים מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית השנה הראשונה, החברה מציגה שיפור ניכר במספר נקודות מהותיות שהן עליה בהכנסות וכן צמצום הוצאות המימון.

bottom of page