top of page

תעלול מסוכן: ג'י סיטי נזכרה לדווח על מו"מ למכירת נכסים

החברה אשר שוק ההון איבד אמון בהנהלתה צללה אתמול כ-18% לאור עליית שיעורי הריבית בעולם והמינוף הגבוהה בחברה - אשר אותו לא הצליחה להוריד אף ברמת ריביות נוחות יותר, נזכרת לדווח על מו"מ מתקדם למכירת נכסי החברה


חברת ג'י סיטי משכה מספר לא מבוטל של משקיעים, רק לפני שנה עמדו בתור: ישראל קנדה, רמי לוי ויצחק סלע והמוסדיים כולם רדפו אחרי כצמן רק בתחילת השנה הנוכחית, הם העריכו את גזית והכניסה למגרש לש הגדולים עם נדל"ן מניב בעולם: במדינות אטרקטיביות כגון: ברזיל אירופה, ארה"ב וקנדה.


כולם רצו נתח מאימפריית הנדל"ן של כצמן, שאם לומר את האמת לא הגיעה אף פעם לשווי של אימפריה מכוון ושוק ההון איננו מאמין בהנהלת החברה, הפעם בצדק! בחברה לא השכילו לנצל את תקופת הזהב של הריביות הנמוכות בכל העולם ולהיפטר מנכסים פחות אטרקטיביים במחירים גבוהים, עקב הריביות הנמוכות, עתה תנאי המשחק השתנו, האינפלציה משתוללת בעולם, הריביות עולות וכנראה יצרו האטה משמעותית בכלכלה העולמית, עליות הריבית האגרסיביות פוגעות בחברות נדל"ן מניב פעמיים - האחת הערכות השווי של הנכסים נחתכות לאחר תנאי ריבית אפסית ששררה זמן רב בעולם, השנייה - העלאות הריביות יגרמו לעלויות המימון לצמוח ומהר מאוד לפי קצב העלאות הריבית בארה"ב ישראל והעולם.

אתמול צללה ג'י סיטי 18% וזאת לאחר היא הגיעה לנמוך השנתי כ-16 ש"ח למניה מתחילת השנה, אתמול היא סיימה בכ-13 ש"ח למניה, הירידות החדות אשר לאורכם ניתן לראות כי החברה וחיים כצמן רוכשים את ני"ע של החברה אם זה אג"חים או מניות (נורסטאר וכן ג'י סיטי) פתאום נזכרו בחברה שהם נמצאים במו"מ למכירת נכסים ולא סתם מו"מ אלא שהוא אפילו מתקדם, בדיוק יום אחרי הירידה הגדולה.


הנהלת ג'י סיטי די מבוהלת ולא ניתן להאשים אותם, אבל הודעות כאלו לאחר ירידה של 18% הם דבר מסוכן מאוד שמראה כי המידע הרלוונטי יוצא בזמנים שנוחים לחברה ולא בזמן אמת למשקיעים, מה שמחייב בדיקה של הרשות וקנס מהותי לחברה ומנהליה, שלא היססו לרכוש את ני"ע ברמה יומית עקב המידע שהיה ברשותם ולא היה חשוף לציבור

bottom of page