top of page

שליט הדרום: דמרי ממשיך להציג רווחים עולים כאשר מרבית המכירות בדרום הארץ

חברת דמרי הימרה בגדול של איזור דרום הארץ עם רכישת קרקעות מאסיבית לאורך שנים רבות, עתה היא קוטפת את הפירות עם רווחים רבעוניים עולים למרות החששות בשוק הנדל"ן


חברת י.ח דמרי ממשיכה להציג רווחיות עולה למרות המשך החששות בענף הנדל"ן, לפי פילוח המכירות החברה מכרה מעל 50% באיזור הדרום כאשר אשקלון היא העיר המובילה ואחריה נתיבות.
מכירות החברה עלו בכ-20% והסתכמו ב-258 מיליון ש"ח אל מול רבעון מקביל אשתקד שעמד על 208 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי זינק בכ- 50% והסתכם ב-117 מיליון ש"ח למרות הוצאה חד פעמית של כ-13 מיליון ש"ח החזר לרמ"י.


הרווח ברבעון השלישי עלה ל-52 מיליון ש"ח אל מול רווח ברבעון המקביל של 45 מיליון ש"ח עלייה של 15%.מניית החברה בדומה לחברות יזמיות אחרות הציגה ירידה של כ-25% מתחילת העלאות הריבית אך נראה כי החשש אולי מוקדם מידיי.


bottom of page