top of page

שיעור ההיוון חתך 90% מהרווח של אלוני חץ

בניגוד לישראל בה השמאים (עצלנים או שיכורים) במדינות מתקדמות כאשר הריבית עולה הערכות השווי משתנות, העלאות הרבית בארה"ב גררו שיעורי היוון שונים לנכסי הקבוצה והיא רשמה ירידת ערך של 250 מיליון ש"ח


אלוני חץ הינה חברת אחזקות הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והאנרגיות המתחדשות בארץ ובחו"ל מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי:


הרווח הנקי הסתכם מעל ל-12 מיליון ש"ח אל מול רבעון מקביל אשתקד (QOQ) עם רווח של 115 מיליון ש"ח.


הוצאות המימון זינקו לכ-186 מיליון אל מול 124 מיליון בלבד ברבעון מקביל.


אירועים עיקריים ברבעון השלישי בחברות:

אמות (53.8%)

אמות העלתה ברבעון את התחזיות לשנת 2022: ה-NOI צפוי להסתכם בכ-930 מיליון ש"ח, ה-FFO צפוי להסתכם לכ-740 מיליון ש"ח.


פעילות הקבוצה בארה"ב

הקבוצה רשמה יציבות בפעילותה השוטפת בארה"ב כפי שמתבטאת בשורת ה-NOI וה-FFO. הקבוצה ממשיכה בהקמתם של הפרויקטים בבוסטון לקראת אכלוס במהלך שנת 2023. יחד עם זאת, ברבעון השלישי נרשמה ירידת ערך בשווי תיק הנכסים המניבים של Carr ו-AH Boston בשל המשך מגמת העלאות שיעורי ההיוון על ידי פירמות השמאות האמריקאיות. כתוצאה מכך, רשמה החברה הפחתת ערך בסך של 250 מ' ש"ח.


Brockton Everlast (83.2%) [BE]

בחודש ספטמבר רכשה BE שלושה בנייני משרדים בעיר קיימברידג' בתמורה לכ- 180 מיליון ליש"ט (כ- 718 מיליון ש"ח). בנייני המשרדים משתרעים על כ- 278 אלף רגל רבוע (כ- 26 אלף מ"ר) בכניסה הראשית לפארק המדע Park Science Cambridge. הנכסים מושכרים לט"א לחברות טכנולוגיה ומניבים NOI של כ- 9 מיליון ליש"ט (כ- 35 מיליון ש"ח).


אנרג'יקס (50.4%)

אנרג'ייקס העלתה את התחזיות לשנים 2022-2023 – בעקבות חתימה על תיקון למערך הסכמי מכירת החשמל בפולין וביצוע עסקאות חדשות לקיבוע מחיר החשמל לשנים 2022-2024 במחירי חשמל גבוהים משמעותית, העלתה אנרג'יקס את תחזית ההכנסות לשנים 2022 ו- 2023 בכ-365 מיליון ש"ח. עליה זאת הינה לאחר הפחתה של סך חד פעמי של 50 מיליון ש"ח, המשקף, להערכת אנרג'יקס, את הפגיעה הצפויה מהחקיקה להגבלה זמנית של מחירי החשמל בפולין. בהתאם לתחזית המעודכנת מעריכה אנרג'יקס כי בשנת 2022 היקף ההכנסות הצפוי הינו כ- 535-565 מיליון ש"ח ובשנת 2023 כ- 740-780 מיליון ש"ח.

בארה"ב –אומץ החוק לקידום האנרגיה המתחדשת, אשר צפוי להגדיל את הטבות המס ולהעלות את התשואה החזויה בפרויקטים.

אנרג'יקס מצויה בעיצומן של עבודות ההקמה בארה"ב ולהערכתה עד לסוף שנת 2023, לחברה יהיו כ- 1GWp מחוברים לרשת או בשלבי הקמה סופיים.


דיבידנד

בחודש מרץ 2022 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2022 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 126 אג' למניה שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 31 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 32 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.

בהתאם לכך, הכריזה החברה בחודש נובמבר 2022 על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי של שנת 2022 בסך של 32 אגורות למניה (כ-58 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש דצמבר 2022.


מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו שמחים לסכם את הרבעון השלישי עם עשייה מרובה בחברות הפורטפוליו ובכל הטריטוריות בהן אנו פועלים. בתחום המשרדים בישראל סיכמנו רבעון שיא נוסף עם צמיחה דו ספרתית בפרמטרים התפעוליים ועלייה בתחזיות לשנת 2022. בתחום האנרגיה, אנו ממשיכים בתנופת עשייה ומצפים לראות את פירות הצמיחה המואצת. בלונדון ובקיימברידג' אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח לצמיחה בהיקפי הפעילות ולאחרונה דיווחנו על רכישת 3 בניינים חדשים בקיימברידג' במחיר אטרקטיבי המושכרים במלואם לשוכרים איכותיים לט"א. לעומת זאת, בארה"ב נראה כי המיתון, האינפלציה ועליית הריבית ימשיכו להשפיע גם בשנת 2023 שלאחריה נקווה שההתייצבות תחזור והמשק האמריקאי ישוב לצמיחה שתשפיע לחיוב גם על ענף הנדל"ן המניב. מתחילת השנה החברה השקיעה כמיליארד ש"ח בחברות בפורטפוליו ואנו מתכוונים להמשיך ולפעול לקידום האסטרטגיה העסקית תוך שמירה על גמישות פיננסית גבוהה ורמת מינוף נמוכה."


bottom of page