top of page

שופרסל ממשיכה בתנופת פיתוח הנדל"ן

תקים פרויקט למסחר ומגורים על קרקע שבבעלותה בנהריה יחד עם חברת רייסדור


שופרסל נדל"ן התקשרה עם חברת רייסדור בהסכם מכר ביחס לקרקע שבבעלות שופרסל נדל"ן ברחוב לוחמי הגטאות 34 בנהריה בשטח כולל של 7,200 מ"ר (במקום סניף שופרסל בשטח של כ-5,300 הקיים כיום על הקרקע שמיועד להריסה). הפרויקט המתוכנן הינו פרויקט משולב למגורים ומסחר, וצפוי לכלול כ- 330 יחידות דיור מעל קומת מסחר שהינה בשטח של כ- 4,500 מ"ר.


על פי ההסכם, רייסדור תרכוש את הנכס תמורת עשרות מיליוני ש"ח ותוביל הליך תכנוני בסמכות ועדה מחוזית בלוחות זמנים קבועים. ככל שתאושר התכנית, התחייבה רייסדור לבניית שטחי מסחר עבור שופרסל נדל"ן, שיכללו חנות שופרסל חדשה ושטחי מסחר נוספים. עם השלמת הליך אישור התב"ע על ידי רייסדור, שופרסל נדל"ן תחזיק בשטחי המסחר ותמכור את כל זכויות המגורים לרייסדור במחיר שנקבע מראש. בהינתן שיתקיימו כל התנאים המתלים בהסכם, תיווצר לשופרסל נדל"ן השבחה המוערכת על ידי החברה בעשרות מיליוני ש"ח.

שרון גמבשו, מנכ"ל שופרסל נדל"ן, מסר: "שופרסל נדל"ן נמצאת בתנופת ייזום בנכסים שבבעלותה כאשר עסקה זו בנהריה מצטרפת לעסקאות שיתופי פעולה נוספות שבצענו לאחרונה. העסקה בנהריה מביאה לידי ביטוי את האסטרטגיה שלנו להכנס לפרוייקטים של עירוב שימושים, המשלבות גם מרכיב מגורים לצד המסחר והתעסוקה. מדובר בעסקה שבה השותף, חברת רייסדור, ישלים קידום תב"ע למאות יחידות דיור מעל שטחי מסחר. שופרסל נדל"ן תחזיק בשטחי המסחר ותמכור את מרכיב המגורים שבבעלותה במחיר שנקבע מראש. אנו מאמינים בנהריה ובטוחים בהצלחת הפרוייקט. במקביל, אנו פועלים לאיתור וקידום פרוייקטי ייזום נוספים".

bottom of page