top of page

רצף העליות באג"ח ארה"ב שבר שיא

מדובר באירוע היסטורי. בפעם האחרונות שהתשואה עלתה 12 שבועות ברצף הייתה במרץ-מאי 1984.


האירוע המרכזי של השבוע האחרון בשווקים המשיך להיות העלייה החדה בתשואות האג"ח. התשואה ל-10 שנים של אג"ח ממשלת ארה"ב עלתה בשבוע שעבר בכ-0.2% והשלימה עלייה של 12 שבועות רצופים, 1.6% במצטבר מתחילת אוגוסט. מדובר באירוע היסטורי. בפעם האחרונות שהתשואה עלתה 12 שבועות ברצף הייתה בחודשים מרץ-מאי 1984. העלייה המצטברת בתשואה של 1.6% מאוד נדירה.

עליית תשואה ל-10 שנים בשיעור מצטבר של כ-0.6% ל-4.2% מתחילת אוקטובר הייתה דומה לעלייה בחודש ספטמבר.

מצד אחד, גם בספטמבר וגם באוקטובר עליית התשואות התרחשה על רקע עלייה בציפיות ריבית ה-FED בשיעור די דומה, אולם, עליית התשואות בספטמבר הייתה "קלאסית" יותר. התשואות הקצרות עלו יותר מהארוכות, תלילות העקום ירדה, ציפיות האינפלציה ירדו, הדולר התחזק משמעותית, אפיקי סיכון (מניות ואג"ח ) רשמו ירידות שערים די חדות, לעומת זאת, עליית התשואה באוקטובר הייתה סיפור קצת שונה – תלילות העקום דווקא עלתה, ציפיות האינפלציה עלו, הדולר התחזק רק במעט ואפיקי סיכון השיגו תוצאות חיוביות.


התנהגות של שוק האג"ח בחודש אוקטובר יכולה להעיד גם על עליית חששות המשקיעים לגבי יכולת ה-FED לרסן אינפלציה. כמו כן, מעבר לשיקולים הכלכליים, מספר שחקנים בשוק נאלצים למכור אג"ח לא רק משיקולים כלכליים, אלא משיקולי נזילות ואחרים :


בנקים מרכזיים - יתרות המט"ח שמחזיקים הבנקים המרכזיים בעולם יורדות במהירות. הירידה נובעת מהירידה בשווי הנכסים בהם מושקעות היתרות ומשערוך היתרות הלא דולריות לדולר האמריקאי.

מלבד זאת, יש דיווחים שחלק מהבנקים המרכזיים מוכרים מט"ח כדי לבלום היחלשות מטבע מקומי. יפן עשתה זאת באופן רשמי וככל הנראה חזרה על ההתערבות ביום שישי האחרון, מה שהוביל להתחזקות של כ-1.5% בשערו של היין. יש דיווחים שהסינים מוכרים מט"ח וגם הבנקים המרכזיים האחרים. לראיה, יתרות האג"ח האמריקאיות בחשבונות קאסטודי שלהם ב-FED ירדו בחדות מתחילת 2021, כאשר מסוף חודש אוגוסט הירידה הייתה חדה במיוחד.


יפן - המחזיקה הזרה הגדולה של החוב האמריקאי מעוררת חששות גדולים לגבי האפשרות למכירת אג"ח. האינפלציה ביפן ממשיכה לעלות, כולל אינפלציית הליבה שהגיעה ל-1.8%. הבנק המרכזי ממשיך לדבוק בקיבוע תשואה ל-10 שנים מתחת לרמה של 0.25%. אולם, התשואה ל-30 שנה עולה במהירות וכבר הגיעה ל-1.6%. הפער בין 30 לבין 10 שנים ביפן הגבוה בעולם.

הבנק המרכזי עשוי לבטל את הקיבוע כדי להתמודד עם האינפלציה ואף להעלות ריבית במקביל. מהלך מסוג זה יקפיץ את כל עקום התשואות בחדות, יחזק את היין, המטבע שמשמש כמטבע carry. עליית תשואות ביפן עשויה להוביל להחזרת המשקיעים היפניים, לשוק האג"ח המקומי על חשבון החזקות גדולות מאוד שלהם בחו"ל.


משקיעים פרטיים מחוץ לארה"ב - למשקיעים הפרטיים מחו"ל ירדה מאוד כדאיות השקעה באג"ח האמריקאיות כתוצאה מעליית תשואות גם בשווקים המקומיים ומעלייה חדה בעלויות גידור מטבע. עודף תשואה באג"ח האמריקאי ל-10 שנים מוגנת מטבע לעומת אג"ח במטבע מקומי למשקיעים מיפן ומאירופה ירד לרמה שלילית הנמוכה ביותר מאז 2008


הבנקים המסחריים הפכו מקונה משמעותי של אג"ח ממשלתיות בתקופת הקורונה למוכרים. מכירות הבנקים קשורים, בין היתר, לצמצום מאזן ה-FED ולירידה ביתרות הרזרבה של הבנקים.


מכירות של משקיעים ממונפים - הכוח האחרון שממנו צריכים לחשוש הוא ההשפעה האפשרית של עליית תשואות מהירה על משקיעים ממנופים שיכולים להיות קרנות הגידור או גופי הפנסיה, כפי שהיה לאחרונה באנגליה. משקיעים אלה עלולים להזדקק למכירה בהולה שנכפית עלייהם. אין לנו עדויות שאכן יש מכירות משמעותיות מסוג זה, אך מהירות עליית תשואות ותנודתיות תוך יומית שהיו לאחרונה יכולים להיות סימן לאפשרות כזאת.

bottom of page