top of page

רוסיה מגייסת מילואים-ריבת בארה"ב- ירוק בת"א

המדדים בתל אביב לא מתרגשים מכלום ככל הנראה, למרות המשך חדשות לא מעודדות בעולם.


יום המסחר בתל אביב הסתיים בעליות שערים במרבית המדדים, המעוף התחזק בכ-0.7%, מדד ת"א 90 ללא שינוי מהותי.

הבעת אמון של השוק המוסדי בחג'ג' הקבוצה תגייס כ-206 מיליון שקל, כשהצעת החברה זכתה לביקושים בהיקף של כ - 270 מיליון שקל ובריבית קבועה בשיעור 5.6% לא צמודה.


גב-ים מתרחבת בהרצליה פיתוח ב-160 מיליון ש"ח גב-ים רכשה קרקע בשטח של כ-5 דונם באזור התעשייה הרצליה פיתוח תמורת 160 מיליון ש"ח, הנכס, אשר יוקם על-גבי הקרקע, יתווסף לכ-255 אלף מ"ר נכסים מניבים וכ-60 אלף מ"ר אשר נמצאים בהקמה, ובסה"כ כ-315 אלף מ"ר, בבעלות גב-ים באזור התעשייה הרצליה פיתוח.


לקראת הפיכתה לבנק אירופאי ותחילת הפעילות המשותפת עם בנק הפועלים, בעלת השליטה משפחת אביב מזרימה 10 מיליון שקל כמקדמה להנפקת הזכויות בבלנדר.


אביב יזום רוכשת קרקע בת"א לבניית 120 דירות הכסף הגדול של מליסרון נותן גב לחברת אביב ייזום לאחר השליטה המשותפות והיא רוכשת קרקע במיקום מרכזי

bottom of page