top of page

רומניה תרכוש מלט"י Watchkeeper X מאלביט בהיקף של עד 410 מיליון דולר

אלביט מערכות זכתה בהסכם מסגרת בשווי מקסימלי של 410 מיליון דולר לאספקת מערכות מל"ט טקטי מסוגWatchkeeper X למשרד ההגנה ברומניה.


אלביט מערכות בניהולו של בצלאל מכליס הודיעה היום כי זכתה בחוזה מסגרת עם סכום גג מקסימלי של כ- 410 מיליון דולר (כ- 1.89 מיליארד ליי) לספק עד שבע מערכות מל"ט טקטי מסוג"Watchkeeper X" עבור משרד ההגנה הרומני, עם תוקף של חמש שנים. טרם התקבלה הזמנה ספציפית תחת ההסכם.

מערכת מל"ט Watchkeeper X הנה גרסת הייצוא של צבא ההגנה הבריטי, תוצרת UAV Tactical Systems Limited ("U-TacS"), החברה הבת של אלביט מערכות בבריטניה, והנה נגזרת של משפחת מערכות המל"ט Hermes. תאימות ה- Watchkeeper X עם הסטנדרטים של נאט"ו מאפשרת פעילות משותפת חיונית עם נאט"ו ובעלי ברית אחרים.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות :


"הסכם זה מדגים את הביקוש הקיים למערכות המל"ט של אלביט מערכות. אנו מצפים להמשיך ולחזק את מערכת היחסים של אלביט מערכות עם ממשלת רומניה. כחלק מביצוע ההסכם, בכוונת אלביט מערכות להקים תשתית ושיתוף פעולה תעשייתי עם U-TacS, Aerostar והחברות הבנות של אלביט מערכות ברומניה, לייצור מערכת המל"ט ברומניה. אנו גם מעריכים את התמיכה ושיתוף הפעולה המתמשכים עם ממשלת ישראל וממשלת בריטניה ושותפינו העסקיים בתכנית ה- Watchkeeper."

bottom of page