top of page

רבעון פושר לחמת למרות הכניסה לסקטור חדש

חמת רכשה מספר פעיליות בתחום המטבחים בראשם מטבחי זיו,החברה מציגה גידול בהכנסות עקב מיזוג החברות, אך הרווח נותר די במקום עם 20 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, מרבית העלייה הינה עקב שערוך נדל"ן בשווי 10.3 מיליון ש"ח


חמת עוסקת בייצור ושיווק של מוצרים בענף מוצרי הבניה- כלים סניטריים,ברזים,מוצרי אינסטלציה וקרמיקה ולאחרונה נכנסה לסקטור חדש - מטבחים ע"י רכישת מטבחי זיו ופעילות נוספת של פרומקס ומטבחי ליישט.החברה מציגה גידול נאה בהכנסות עקב מיזוג החברות אשר בגינו נרשם סקטור חדש אשר תרם הרבעון 59 מיליון ש"ח לשורת ההכנסות אשר מהווה את מרבית הצמיחה בשורה זו אשר הסתכמה בגידול של 45%.הסקטור המוביל של החברה קמעונאות וקרמיקה רשם גידול חד של כ-21% בהכנסות והוא מכפר על ירידות מינוריות במגזרים אחרים.


הרווח התפעולי בשלושת החודשים של הרבעון השלישי בו נרשמה ירידה חדה במספר סקטורים ובייחוד הכלים הסניטריים בארץ ובחו"ל (60%) כמו כן נרשמה ירידה במגזר הפלסטיק(17%), כפי שצויין לעיל מגזר הקרמיקה צמח בצורה נאה עם עלייה של 60% ברווח התפעולי.


בשורה התחתונה החברה הרוויחה כ-32 מיליון ש"ח אל מול 21 מיליון ש"ח ברבעון מקביל, אך אם ננטרל את הרווח מעליית רווח שערוך נדל"ן בהכנסות אחרות של 10.3 מיליון ש"ח הרי שהרווח עומד במקום כאשר הוצאות ההנהלה והוצאות המימון במגמת עלייה - הרווח נותר די זהה.


bottom of page