top of page

רבעון חלש לאפריקה מגורים

ההכנסות נחתכו ב-30%, הוצאות המימון והנהלה עלו, החברות בנות תרמו מעל 10 מיליון ש"ח לשורה התחתונה ושיפרו את התמונה הכוללת


אפריקה מגורים מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי, החברה מציגה ירידה חדה בהכנסות של כ-30% אך הצליחה לשפר את הרווח הגולמי של המגזר העיקרי ייזום בנייה מ-18% לכ-23%, ברבעון השלישי מכרה החברה 119 יחידות דיור לעומת רבעון מקביל אשתקד של בו מכרה 193 יחידות דיור.


בהמשך הדוח ישנה עליה קלה של כ- מיליון ש"ח בהוצאות הנהלה וכלליות מול רבעון מקביל כאשר סעיף הוצאות אחרות מצביע על ירידה של כחצי מיליון ש"ח מול הכנסות של 4 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד.


הוצאות המימון נטו זינקו ל-13.4 מיליון ש"ח אל מול הוצאות מימון של כ-5.3 מיליון ש"ח בלבד ברבעון מקביל אשתקד, המצביע על עלייה חדה של 150% בהוצאות המימון אשר בהחלט פגעו בשורה התחתונה.


נקודות האור הן החברות בנות אשר הצליחו לתרום מעל - 10 מיליון ש"ח לעומת 2.5 מיליון ש"ח ובכך עזרו לחברה לסגור את הרבעון בצורה סבירה אך לא מרשימה במיוחד.
קרדיט: שירן כרמל

bottom of page