top of page

רבל עם שחיקה ברווח הגולמי והפסד של 5 מיליון אירו ברבעון השני

חברת רבל מתקשה מאוד בתנאי השוק החדשים ונראה כי החברה חייבת לעשות חושבים והתאמות למצב הנוכחי בו רכבים חשמליים נוגסים בענק בנתח השוק בו היא עובדת


רבל עוסקת בפיתוח וייצור מערכות אוורור ומכלולים מפלסטיק לתעשיית הרכב ע"י חברת ארקל, החברה מציגה דוח רבעוני גרוע - מטבע הפעילות של החברה הינו אירו שסובל בדיוק כמו החברה.הכנסות החברה ירדו מעט 5% אך הרווח הגולמי הצטמצם לכ-11% בלבד מול רווח גולמי של כ-24% ברבעון מקביל, הדבר מצביע ישירות על מעבר להפסד תפעולי עמוק של מעל 3 מיליון אירו.


הוצאות המימון נותרו זהות, אך לפחות בסעיף הכנסות המימון ניתן להבחין כי החברה עשתה נכון כשאר גידרה את מטבע הפעילות ונזקף לרווח כ-1.4 מיליון אירו, אשר מהווים הכנסה חריגה אך מהווים נקודת אור קטנה בדוח הרבעוני.


לרבל צבר הזמנות ענק של מעל 1 מיליארד אירו, אך עם הירידה בייצור באירופה בנוסף לאינפלציה משתוללת שעומדת על 9.1% וכן המשך ייצור המוני של רכבים חשמליים, נראה כי זה הזמן להתחיל לחשוב על מנועי צמיחה חדשים.

bottom of page