top of page

קרנות הגמל וההשתלמות מחקו הון לציבור

זהו החודש הגרוע ביותר השנה לקופות הגמל עם תשואה ממוצעת שלילית של 4.0%, הגרועה ביותר מאז מרץ 2020 בעת התפרצות הקורונה


הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בספטמבר 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 4.0%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 3.7% לבין תשואה שלילית של 4.5%.

בחודש ספטמבר נרשמו ירידות שערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים: בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, ואלה פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות.


בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית חזקה: מדד ת"א 35 ירד ב-8.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-9.1%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 9.9%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-9.4%.


גם שוקי המניות בעולם הציגו מגמה שלילית חזקה.

בארה"ב: ירידות שערים חדות: כאשר מדד הדאו ירד ב-7.3%, מדד ה-S&P ירד ב-8.0% ואילו מדד הנאסד"ק ירד בשיעור תלול יותר של 9.1%.


באירופה נרשמה מגמה שלילית חזקה: ה-DAX הגרמני ירד ב-7.6%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-7.3% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-6.8%.


מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 6.3%.


המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור של 11.9%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.


באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-2.4%, 2.0% ו-2.2% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו בשיעור של 1.6%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-1.5%.


מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-1.7%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-1.6%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-2.0%.

bottom of page