top of page

קמהדע זוכה בהארכת מכרז בקנדה בסך 22 מיליון דולר

הארכת המכרז בו זכתה החברה מתייחסת לאספקת הפרוטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים הייחודיים אשר נרכשו בשנת 2021


קמהדע חברה ביופארמצבטית ורטיקאלית בינלאומית המתמקדת במוצרי פלסמה ייחודיים, הודיעה היום על זכייתה בהארכת מכרז מ- Canadian Blood Services (CBS) לאספקת ארבעת תכשירי הנוגדנים CYTOGM®, HEPAGAM B®, VARIZIG® ו-WINRHO®SDF, למשך שלוש שנים נוספות בסך כולל של כ-22 מיליון דולר. הזכייה מבטיחה את המשך המכירות של מוצרים אלו בשוק הקנדי. ארבעת התכשירים המסחריים, המאושרים על ידי רשות הבריאות הקנדית Health Canada, ומינהל המזון והתרופות האמריקאי ה- FDA, נרכשו על ידי קמהדע בנובמבר 2021. CBS מנהלת את אספקות מוצרי הדם לפרובינציות הקנדיות, פרט לקוויבק. הארכת האספקות ל CBS הינה לתקופה של שלוש שנים אשר תחל ב-1 באפריל, 2023, וכוללת אופציה להארכה לעד שנתיים נוספות."זכיה זו, בהמשך למיצובו של KAMRAB® כתכשיר הנוגדנים נגד כלבת המוביל בקנדה, מחזקת את מיצובינו כחברת תכשירי הנוגדנים הייחודיים מבוססי הפלסמה המובילה בשוק חשוב זה," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "הישג זה הינו המכרז המשמעותי השני בו זכינו בתקופה האחרונה, אחרי הזכייה בהסכם אספקה בסך כולל של 11.4 מיליון דולר למוצר VARIZIG לארגון בינלאומי הפועל בעיקר בדרום אמריקה. אנחנו משוכנעים בפוטנציאל המסחרי המשמעותי לתכשירי הנוגדנים שלנו בשווקים הבינלאומיים ונמשיך לאתר הזדמנויות להסכמים חדשים בטריטוריות אסטרטגיות עיקריות נוספות."


ייצור מסחרי של מוצר ה-CYTOGAM במפעל קמהדע בישראל מתוכנן להתחיל במהלך שנת 2023, לאחר קבלת האישורים הנדרשים מה-FDA, ו-Health Canada עם השלמת תהליך העברת הטכנולוגיה אשר נמצא כעת בעיצומו. HEPAGAM B, VARIZIG ו-WINRHO מיוצרים על ידי Emergent BioSolutions (NYSE:EBS) במפעלה בוויניפג, מניטובה, קנדה, בהתאם להסכם שירותי פיתוח וייצור (CDMO) עם קמהדע.

bottom of page