top of page

קב' דלק תנפיק גם את אתיקה בלונדון

איתקה, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק - תצא להנפקה בלונדון פחות מחודש בו מיזגה את שותפות ניו מד לחברת מעטפת אחרת בלונדון.


קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, פרסמה היום, כי איתקה, חברת בת בבעלות מלאה של הקבוצה, פרסמה הודעת EITF במסגרתה הודיעה על כוונתה הצפויה לרשום למסחר את מניותיה בבורסה הראשית של לונדון (Premium Listing) ולפרסם את מסמך הרישום הרשמי Registration Document.

ככל שאיתקה תשלים את הליכי ההנפקה (IPO):


1.מניות איתקה ירשמו למסחר ב-Premium Listing ויסחרו בבורסה הראשית בלונדון. מיד לאחר הרישום, בכוונת איתקה לשמר שיעור אחזקות ציבור של לפחות 10% כדי להיכלל במדד ה- UK-FTSE (פוטסי).

2.תמורת ההנפקה (בניכוי הוצאות) תועבר לקבוצת דלק, בדרך של פירעון שטרי הון ותשלום יתרת חוב לחברה ותמורה בגין מכירת מניות איתקה שמחזיקה החברה.

3.לאור מדיניות חלוקת הדיבידנד שבכוונת איתקה לאמץ, היא צופה כי תחלק דיבידנד בהיקף של כ-400 מיליון דולר ארה"ב (100%) בשנת 2023 ,ובהיקף מוערך של כ-420 מיליון דולר ארה"ב (100%) בשנת 2024 ,כמפורט במסמכי ההנפקה.כמו כן, פרסמה קבוצת דלק דוח עתודות ומשאבים מעודכן ליום 30 ביוני 2022 שהוכן במסגרת מסמכי ההנפקה של איתקה. מהדוח עולים הנתונים הבאים:


עלייה בהיקף העתודות והמשאבים. על פי הדוח, חלה עלייה בכמות עתודות הנפט והגז הטבעי מסוג P2 ובכמות המשאבים המותנים באומדן הטוב ביותר (C2) בכלל נכסי הנפט של איתקה, לכמות כוללת של כ-545.5 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) (חלק החברה), לעומת כמות כוללת של כ-290.5 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) ביחס לדוח המשאבים הקודם מיום 31.12.2021. העלייה, בסך 255 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) מיוחסת בעיקר להשלמת העסקאות לרכישת מרובאני וסיקר פוינט עליהן דיווחה החברה מוקדם יותר השנה.


הערך הנוכחי של תזרים המוזמנים החזוי בשיעור היוון של 10%, נכון למועד הדוח, עומד על כ-9.81 מיליארד דולר. שווי התזרים המהוון בגין העתודות מסוג P2 הוא כ- 5.82 מיליארד דולר, ושווי התזרים המהוון בגין משאבים מותנים מסוג C2 הוא כ- 3.99 מיליארד דולר נוספים.


עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "קבוצת דלק השקיעה רבות באיתקה מאז רכישתה ב-2017, מה שיצר ערך משמעותי עבור בעלי המניות שלנו. הרישום למסחר בלונדון הוא הצעד הטבעי הבא, שיאפשר לאיתקה להציף ערך ולהמשיך ולשגשג כחברה עצמאית עם פוטנציאל משמעותי עבור כלל בעלי המניות שלה. אני גאה בהנהלת איתקה ובעובדיה על העבודה המצוינת שלהם, אנו רואים באיתקה השקעה לטווח ארוך".


גלעד מאירסון, יו״ר איתקה: "אני גאה מאוד בשינוי שאיתקה עברה בשלוש השנים האחרונות, ובהפיכתה לאחת מהחברות הנפט והגז העצמאיות המובילות בבריטניה. בעקבות רכישת סיקר פוינט, איתקה הפכה להיות חברה בסדר גודל מהותי ויצרנו פורטפוליו עם פרופיל הפקה ארוך טווח, עם הזדמנויות לצמיחה משמעותית. האסטרטגיה שלנו פשוטה - לקנות, לבנות ולשפר את הנכסים שלנו. באמצעות האסטרטגיה הזו, אנו שואפים להגדיל את הערך שלנו תוך כדי שאנחנו יוצרים תשואות אטרקטיביות עבור בעלי המניות. הוכחנו שיש לנו יכולות יוצאות מן הכלל ליצירת ערך, וצוות מנוסה מאוד שימשיך להביא תוצאות. האסטרטגיה שלנו תואמת את אסטרטגיית הביטחון האנרגטי של ממשלת בריטניה ואנחנו גאים להשקיע בבריטניה בתקופה שמראה לנו שהביטחון האנרגטי המקומי חשוב במיוחד. אני נרגש מאוד לקראת העתיד ואני נרגש להזמין את בעלי המניות החדשים שלנו להצטרף אלינו להמשך המסע בשווקים הציבוריים".

אלן ברוס, מנכ"ל איתקה: "לאור ההזדמנויות העומדות בפנינו, מעולם לא התרגשתי יותר לעמוד בראש איתקה. המשימה שלנו היא לאזן בין מילוי צרכי האנרגיה של בריטניה ובין השאיפה לפעילות בת-קיימא. אנו שואפים להשיא את הערך דרך פיתוח והפקה של הנכסים שלנו באופן בטיחותי, יעיל ואחראי. האנשים שלנו עומדים בליבת כל הפעילויות שלנו, והשמירה על בטיחותם עומדת בראש סדר העדיפויות. אני מודה לכל אחד ואחד מהם על העבודה הקשה שלהם ועל המחויבות המתמשכת שלהם לחברה".

bottom of page