top of page

המשביר 365 במומנטום חיובי עם עלייה בהכנסות ושיפור ברווח הגולמי

הקבוצה עברה לרווחיות בחציון של מעל ל-6 מיליון ש"ח לאחר רבעון ראשון הפסדי, החברה אופטימית לגביי תנאי הסחר החדשים וצופה שונה רווחיתקבוצת המשביר 365 המפעילה, באמצעות המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, 36 חנויות הפועלות בפריים לוקיישן, אתר אינטרנט חדשני THREESIXTYFIVE, ומחזיקה בעלות מלאה במועדון 365 פיננסים בע"מ, מועדון לקוחות אשראי בשיתוף עם ויזה כאל דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני של 2022.


הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2022 עם רווח נקי בסך 9.2 מיליון שקל ובנטרול תקן IFRS16 הרווח הנקי 11.4 מיליון ש"ח. ברבעון השני של 2022 הכנסותיה של קבוצת המשביר 365 הסתכמו בסך של 233.6 מיליון שקל – עליה של 6% לעומת הרבעון המקביל ב- 2021. הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם ברבעון השני של 2022 ב- 108.5 מיליון שקל (כ- 46% ממחזור ההכנסות) שיפור של 9% לעומת רווח גולמי בסך 99.5 מיליון שקל (כ-45% ממחזור ההכנסות) ברבעון השני של 2021.


הכנסותיה של המשביר מפעילות בתי כלבו עלו ברבעון השני של 2022 ב- 7% ל- 226.6 מיליון שקל לעומת הכנסות בסך 212.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב 2021.


הרווח הגולמי בפעילות בתי הכלבו ברבעון השני של 2022 ב 11% לכ-101.5 מיליון שקל (כ-45% ממחזור המכירות), לעומת רווח גולמי בסך 91.8 מיליון שקל (כ-43% ממחזור המכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.


יישום התוכנית האסטרטגית של המשביר הובילה לכך כי בחציון הראשון של שנת 2022 הרווח הגולמי בפעילות בתי הכלבו זינק ב-25% (כ-44% ממחזור המכירות) והסתכם בכ-185.4 מיליון שקל, בהשוואה ל 148.6 מיליון שקל (כ-42% ממחזור המכירות) בחציון המקביל ב- 2021.


הרווח התפעולי של פעילות בתי הכלבו עלה ב- 2% והסתכם ברבעון השני של 2022 בכ-21.87 מיליון שקל (כ-9.7% ממחזור המכירות), לעומת 21.35 מיליון שקל (כ-10.1% ממחזור המכירות) הרבעון השני ב- 2021.


הרווח הנקי של פעילות בתי הכלבו הסתכם ברבעון השני של 2022 בכ-6.67 מיליון שקל ( כ-2.9% ממחזור המכירות), לעומת 6.08 מיליון שקל (כ- 2.9% ממחזור המכירות) ברבעון השני של 2021.


"כפי שצפינו החדרת המותג קנת' קול ומתיחתו לכלל מחלקות האופנה כמו גם שיפור הסכמי הסחר עם ספקי הרשת - מתבטא ישירות ברווחיות הגולמית שצומחת מרבעון לרבעון" מסר רמי שביט המנכ"ל ובעל השליטה (57%) במשביר 365. שביט הדגיש כי "שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה 365 מהווה כבר כ -46% ממחזור ההכנסות, שרק ב-2019 היינו ב-41.7%, וברור לנו כי כל שיפור נוסף בו יתבטא ישירות ברווחי הקבוצה. להערכתי השיפור בשיעור הרווח הגולמי ימשיך, שכן כפי שאמרתי בעבר יש לנו פוטנציאל גדול מאוד לאור תוצאות המתחרים, שכן אנחנו עדין עובדים ברווח גולמי נמוך מהשוק ויש לנו המון מקום לשיפור".


"אנו צופים שהזיכיון הבלעדי לשיווק וייצור מוצרי קנת' קול ומתיחת המותג למוצרי אופנה נוספים של ביגוד, הלבשה תחתונה, נעלים, אביזרים אופנה טקסטיל ומוצרי טיפוח ואווירה יניב לנו ממותג קנת קול' בלבד מכירות של כ- 200 מיליון שקל בעוד כשלוש שנים. וזאת בנוסף לשיפור בשיעור הרווח הגולמי." הוסיף.


מאז השקתו של אתר THREESIXTYFIVE נרשמו בו מעל ל 9.2 מיליון כניסות משתמשים. במחצית הראשונה של 2022 רשם האתר צמיחה של 24% במכירות בהשוואה למחצית הראשונה ב- 2021.


בשבוע שעבר דיווחה המשביר 365 על השלמת רכישת מניותיה של יינות ביתן (50%) במועדון פיננסים 365. "מועדון 365 פיננסים שעבר לבעלותנו המלאה ומחזיק בתיק אשראי בהיקף של כחצי מיליארד שקל, צפוי להניב לנו תקבולים של כ- 300 מיליון שקל, בגין מצבת הכרטיסים הפעילים (של 200 אלף לקוחות המועדון), רווחים ממתן אשראי ללקוח ותשלומים נוספים מכאל בגין עמידה ביעדים. ובכוונת החברה להשיק תוכנית נאמנות חדשה החל מה-1.1.2023 דבר אשר צפוי להביא לאטרקטיביות של מועדון לקוחות האשראי והידוק הנאמנות של לקוחות המשביר".


לדבריו אתר THREESIXTYFIVE שמהווה מנוע צמיחה נוסף של הקבוצה יוכל להנות מה- DATA האסטרטגי על פעילותם הצרכנית של כ- 600 אלף בתי אב- לקוחות המועדון המשלמים דמי חבר שנתיים.


רמי שביט מנכ"ל ובעל השליטה: "כפי שצפינו, החדרת המותג קנת' קול והסכמי סחר משופרים עם ספקי הרשת, - מתבטא ישירות ברווחיות הגולמית, שצומחת מרבעון לרבעון. הרווח הגולמי של קבוצת המשביר 365 מהווה כבר כ -46% ממחזור ההכנסות ואנו צופים שמגמת השיפור תימשך דבר אשר יתבטא ישירות ברווחי הקבוצה."
bottom of page