top of page

קבוצת דלק מקבלת המלצת קנייה - למרות 227% תשואה YTD

ד"ר רון אייכל מקולמקס מציין כי האמונה של דלק בפיתוח מאגרי הגז והנפט האסטרטגיים בהם איתק'ה. יעניקו מענה לביקושים הגוברים לגז טבעי במזה"ת ובאירופה כאשר הסנקציות מול רוסיה יגברועידן וולס מנכ"ל דלק - קרדיט: רון קדמיטכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה חיובית כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בעליה במחירה ונותנים דירוג Buy. אינדיקטור ה-Oscillators למניה הינו Neutral ואינדיקטור המומנטום הינו על Buy.

תיאור החברה

קבוצת דלק בע"מ הינה חברת החזקות ישראלית בעלת מגוון השקעות, בישראל ובעולם.

החברה פועלת בין היתר בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, תחנות שרותי דרכים, פיננסים וביטוח, רכב, התפלה, תחנות כוח וביוכימיה. בין אחזקותיה העיקריות נמצאות החברות הציבוריות דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט, כהן פיתוח ומהדרין.

הקבוצה החלה את דרכה בשנת 1951, עוד בימי קום המדינה "כדלק, חברת הדלק הישראלי". עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל.

עם היציאה ממשבר הקורונה, קבוצת דלק עברה מהפך כאשר מחברה שהייתה קרובה לחדלות פירעון השלימה תוכנית מימוש נכסים, גיוסי הון ופריסה מחדש של החוב מהלכים שמילאו את הקופה שלה במזומנים לצד העלייה במחירי האנרגיה שהחזירו את הקבוצה למרכז הבמה בשוק ההון.

דלק עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:

1. תחום האנרגיה בישראל: הפעילות מתבצעת בעיקרה באמצעות השותפות דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות בנכסי נפט בהם נתגלו מאגרי גז משמעותיים במימי הים התיכון. האסטרטגיה של הקבוצה בתחום זה הינה התמקדות בפיתוח, הפקה ומכירת גז טבעי וחיפושי נפט וגז טבעי בנכסי הנפט הקיימים של השותפות במימי הים-התיכון.

2. תחום האנרגיה בחו"ל: פרויקטים בשטחי מדף היבשת של בריטניה, באזור הים הצפוני. כמו כן, לדלק קבוצה זכויות בנכס נפט במימי מפרץ מקסיקו בארה"ב וברישיון חקירה ואיתור של שדות גז ונפט (אקספלורציה) באזור בקנדה.

3. תחום מוצרי הדלק: מכירת דלקים ושמנים, הפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות במתחמי תחנות תדלוק ומתן שירותי אחסון וניפוק דלקים בארץ.

בנובמבר 2019 מכרה דלק קבוצה את אחזקותיה בחברות הפניקס ואקסלנס, ובכך חדלה הקבוצה לעסוק בתחום הביטוח והפיננסים. עקב השינוי שחל בעיסוקה של החברה, שונה הסיווג הענפי שלה בתאריך זה כאמור, מהשקעה ואחזקות לחיפושי נפט וגז.

שווי השוק של קבוצת דלק הינו 10.95 מיליארד שקל עם מכפיל רווח היסטורי מזערי של 1.82. ניתן לראות כי מאמצע יוני מחיר המניה התכווץ ביחד עם המגמה שאפיינה את שוקי המניות לצד ההוזלה במחירי הנפט והגז. מאוחר יותר, מחודש יולי עם התאוששות המדדים המניה חזרה לעליות.


תוצאות כספיות

קבוצת דלק בניהולו של עידן וולס ובשליטתו של איש העסקים יצחק תשובה ומסיימת את החציון הראשון של שנת 2022 עם הכנסות שיא של כ-6 מיליארד שקל ועם רווח נקי של 5.3 מיליארד שקל. למעשה, ההכנסות מהוות כ-80 אחוז מסך ההכנסות השנתיות בשנת 2021 ופי שלושה מהרווח הנקי השנתי בשנת 2021.

הרווח הגולמי לחציון הראשון של השנה הסתכם בכ-3.19 מיליארד, פי 2 מהתקופה המקבילה. והרווח התפעולי שכולל בתוכו הכנסות אחרות, נטו עמד על כ-7 מיליארד שקל בהשוואה לרווח תפעולי של כ-1.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. כמו כן, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנדים בסך 100 מיליון דולר.


מה צופן העתיד לחברה

במבט לעתיד, גולת הכותרת של קבוצת דלק מעבר לעליה במחירי האנרגיה היא ללא ספק הנפקתה של חברת אית'קה בבורסת לונדון. הנפקת החברה בלונדון תציף עבורה ערך בעיקר בשל הסחירות שתתאפשר אחרי ההנפקה. לקראת ההנפקה, השלימה אית'קה שלוש עסקאות בים הצפוני, ובמרכזן רכישת חברת סיקר פוינט תמורת כ-920 מיליון דולר. עסקה שצפויה לאפשר ניצול הפסדים לצורך מס בהיקף של 666 מיליון דולר. חלק מתמורת העסקה כלל פירעון איגרת חוב בהיקף של 166 מיליון דולר שהונפקו על ידי סיקר. עתודות הנפט והגז של החברה הוכפלו ל-545 מיליון חביות, תוך הארכת פרופיל הנהפקה דבר שמחזק ויחזק את החברה.

מהלך משמעותי נוסף שמתכננת הקבוצה הוא השינוי המבני בדלק קידוחים, אחד הנכסים המשמעותיים ביותר שלה, שכולל הפיכת החברה משותפות מוגבלת לחברה, מחיקתה מהמסחר בתל אביב והנפקתה מחדש בלונדון שם מעריכים בקבוצה היא תקבל תמחור טוב יותר שיציף עבורה ערך נוסף.

אם נתבונן באסטרטגיה של קבוצת דלק, בראש מעיינותיה עומד לייצב פיננסית את הספינה על ידי קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות– איתקה וניו-מד אנרג'י, לבצע פירעונות מוקדמים בהיקף של 2 מיליארד שקל למחזיקי איגרות החוב, להפחית את החוב פיננסי ברוטו ביותר מ-50% ולרדת משמעותית ברמת המינוף (LTV). זאת, לצד הארכת מח"מ החוב וחיזוק מבנה ההון האופטימלי.


לצד זאת, החברה רואה ערך עליון בהצפת ערך על ידי קידום הליכי ההנפקה של איתקה בלונדון והשלמת עסקאות אסטרטגיות בים הצפוני – סאמיט, מרובני וסיקר פוינט. גם ניו מד מקדמת תהליכים לרישום בבורסה הראשית בלונדון. בישראל, קידוח לווייתן 8 הסתיים וצפוי להתחבר למערכת ההפקה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023דבר שיתמוך בהצפת הערך למשקיעים. הכניסה של קבוצת דלק וניו מד אנרג'י למדד ת"א 35 תחזק את הסחירות במניה ותתמוך במחיר המניה ברמה מסוימת.


לסיכום, בהיבט של צמיחה והתרחבות, החברה מאמינה בפיתוח מאגרי הגז והנפט האסטרטגיים בהם איתק'ה. החברה שותפה בים הצפוני וצפויה לתת מענה לביקושים הגוברים לגז טבעי במזה"ת ובאירופה. כמו כן, צפויה להכנס לתחום אנרגיות מתחדשות ולחתום על מזכר הבנות בין ניו-מד אנרג'י לחברת אנלייט. כל אלה צפויים להביא לעלייה בשווי הקבוצה ושווי החברות המוחזקות.


הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

bottom of page