top of page

צפי לפתיחה שלילית בתל אביב

אתמול כ- 120 דוחות שודרו ביום האחרון של אוגוסט, אך הסנטימנט השלילי בארה"ב לא פוסח על אחוזת בית למרות שחלק גדול מן החברות עם דוחות טובים, באירופה האינפלציה בשיא 9.1%


יום המסחר האחרון לשבוע זה יהיה יומו הראשון של חודש ספטמבר - כאשר חודש אוגוסט היה חיובי אך נסגר עם מספר ימי ירידות בעיקר בארה"ב לאחר נאומו של פאוול שציין כי הוא נחוש להוריד את האינפלציה בכל מחיר וכל האופציות על השולחן בייחוד ששוק העבודה בארה"ב נמצא בשיאו והאבטלה עומדת על 3.5%


באירופה אתמול פורסם כי האינפלציה הגיעה לשיא של 9.1% מה שבהחלט יפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות בנושא העלאת הריבית, כבר בהעלאה האחרונה באירופה "הפתיעו" עם עלייה של 0.5% ועתה נראה שבדיוק כמו בארה"ב - מקבלי ההחלטות יצטרכו למצוא את האיזון העדין בין האטה והורדת אינפלציה.


בגזרת הסחורות הנפט מתרסק בימים האחרונים מ-97 דולר למתחת ל-90 דולר, הדולר לא מצליח לשמור על מעמדו כנוגד אינפלציה, כמו גם הזהב הדיגיטלי (ביטקוין

) אשר מנסה לשרוד מעל 20 אלף דולר

bottom of page