top of page

צים בנמוך השנתי מתחת ל-40 דולר

לאחר חלוקת הדיבידנד החשש מהירידה של הביקושים והאטה שולחים את צים ל-38 דולר


מניית צים ממשיכה במומנטום השלילי - רק לפני חצי שנה המניה נסחרה מעל ל-85 דולר למניה, נכון היו דיבידנדים יפים שהם חלק גדול מהירידה במניה, אך החששות כי פאוול ימשיך להעלאות ריבית בדגש על האטה כלכלית מהותית עקב האינפלציה השוחקת את יכולת הקנייה של הציבור, מצביעים על ירידת מחירי השילוח אשר הרקיעו לשחקים לאחר סיום הקורונה והתנעת הכלכלה העולמית.

חברת צים בהחלט הצליחה לעשות מהפך מדהים, עם צמצום החוב וחלוקת דיבידנדים נאים, השערים הגבוהים בעבר אף הביאו את עידן עופר למכור דרך קנון חלק מאחזקותיו לאחר ההנפקה המוצלחת.


הים המניה כבר נוגעת בשער 38 דולר למניה ומצביעה על ירידה חדה רק חצי שנה לאחר השיא, הציפייה היא כי המניה תמשיך להרוויח בצורה טובה, אך עם זאת מחירי השילוח ירדו ולכן המימוש האגרסיבי החל והיום כשהמניה שברה את שער ה-40 דולר, נראה כיצד תתמודד עם ניסיונות האטה של פאוול שכבר הדגיש שהוא מחויב להורדת האינפלציה בכל מחיר.


bottom of page