top of page

פאוול שולח את האג"ח הממשלתי לירידות חדות

המסחר בשוק האג"ח הממשלתי התנהל במהלך השבועיים האחרונים בירידות שערים חדות במרבית האפיקים. בלטו בירידות איגרות החוב לטווח השקליות לטווח של 5 שנים ומעלה בירידה של כ – 3.40% בממוצע


עליית תשואות חדה נרשמה במהלך השבועיים האחרונים בשוק האג"ח הממשלתי המקומי על רקע הקו ניצי שממשיך להפגין הפד ובעיקר בנאום פאוול בוועידת ג'קסון הול וניציות המופגנת על ידי בנק ישראל שבאה לדי ביטוי בהחלטת הריבית האחרונה ובהתבטאויות של ראשי הבנק במהלך השבוע האחרון. נראה ששוקי הריביות בעולם מפנימים את Aמלחמה באינפלציה הפכה ליעד מספר אחד ולכן העלאות הריבית יימשכו וביתר שאת כנראה.המסחר בשוק האג"ח הממשלתי התנהל במהלך השבועיים האחרונים בירידות שערים חדות במרבית האפיקים. בלטו בירידות איגרות החוב לטווח השקליות לטווח של 5 שנים ומעלה בירידה של כ – 3.40% בממוצע. איגרות החוב צמודות המדד המרקילות רשמו ירידה ממוצעת של כ – 2.85%. העקום השקלי המשיך להשתטח אם כי במתינות יחסית על רקע העובדה כי העקום מטווח של שנתיים ומעלה כמעט שטוח לחלוטין. ציפיות האינפלציה שבו ורשמו עלייה מחודשת. הירידות החדות נרשמו על רקע הניציות העולה מבנקים מרכזיים בעולם בהובלת הפד בארה"ב.


הנאום המרכזי של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, בג'קסון הול הוסיף עוד לגל של דוברי הפד שפסלו את ציפיות השוק לפיהן הפד יעשה היפוך מהיר- PIVOT – מהעלאת ריבית להפחתת ריבית. נאומו של פאוול היה תמציתי לפי הסטנדרטים של ג'קסון הול וניצי לכל אורכו, בטענה שתהליך החזרה ליציבות המחירים "ייקח זמן מה" ויחייב שימוש בכלי מדיניות "בכוח". הנאום ציין שלושה לקחים משנות ה-70 וה-80 בכדי לתת תמיכה לצורך במדיניות הדוקה יותר כיום. ראשית, שהפד "יכול וצריך" לקחת אחריות על השגת אינפלציה נמוכה. שנית, הרמה הנמוכה הנוכחית של הציפיות לאינפלציה איננה "עילה לשאננות" ושלישית שהפד "חייב להתמיד עד לסיום העבודה". כרגע נראה כי רק נתון אינפלציה נמוך במיוחד יכול להניע את חברי הפד מהעלאה נוספת של 75 נ"ב בהחלטת הריבית של 21.9.2022.

bottom of page