top of page

סקטור הקאנביס התרסק - יוניבו התורנית בחדלות פרעון

הבוקר הודיעה החברה כי בית המשפט מינה נאמנים עקב מצב בחברה אשר איננה סלובטית, לחברה מונו נאמנים וניתן צו איסור דיספוזציה בנכסי החברה


מחזיקי יוניבו אשר עסקה בתחום הקאנביס מתעוררים לבוקר בו החברה בידי נאמנים אשר לקחו את מושכות החברה לאחר שהחברה איננה יכולה להמשיך ולשרת את החובות אשר קיימים לה.

הודעה זו מגיעה בהמשך לקריסת סקטור הקאנביס בישראל, רק בשנה שעברה פעלו חברות רבות בתחום הקאנביס עד כדי כך שהבורסה השיקה מדד קאנביס אשר גם הוא התפרק בעקבות כך שחברות רבות לא שרדו בתחום, אינטרקיור היא החברה היחידה הרצינית בשוק ההון הישראלי - האם היא תצליח להתגבר על המכשולים ולבצר את מעמדה עקב התחרות הפוחתת בישראל או שתיכנע מול המתחרות מהעולם?


חלקם הגדול של החברות שינו פעילות בדומה לאחרונה לקאנומד שנרכשה ע"י צחי אבו, החברות בעיקר מהוות היום חברות מעטפת אשר סוחרי שלדים ישמחו לשים על חלקם את היד ולמזג פעילות חדשה, ריווחית ורצינית יותר.

bottom of page