top of page

סיפיה וויז'ן מרחיבה את גיוס ההון לסך של כ-40 מיליון ש"ח

הרחבת הגיוס היא בהובלת חברת מגדל ביטוח עם השקעה נוספת של 7.6 מיליון ש"ח.


סיפיה וויז'ן חברת אוטו-טק המפתחת ומשווקת טכנולוגיות ומערכות מתקדמות מבוססות AI לניטור נהג ופנים הרכב ליצרני רכבים ולציי רכב, הודיעה היום על הרחבת גיוס ההון עליו הודיעה בשבוע שעבר לסך כולל של כ- 40.2 מיליון ש"ח, עם השקעה נוספת בסך של כ- 7.6 מיליון ש"ח, באמצעות הקצאה פרטית של 8,500,000 מניות חסומות למשקיעים בהובלת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, בעלת עניין בחברה, ושני משקיעים פרטיים.

גיוס זה מתווסף לגיוס ההון עליו הודיעה החברה בשבוע שעבר, בסך של כ- 32.6 מיליון ש"ח באמצעות הקצאה פרטית של 36,612,753 מניות חסומות למשקיעים, בהובלת מר אלכסנדר (אלחנדרו) ויינשטיין, דירקטור ובעל מניות בחברה, שותף מייסד קרן ההון סיכון Olive Tree Ventures (באמצעות חברה פרטית בשליטתו), קרן Cartridge Holdings Limited, ובהשתתפות יו"ר דירקטוריון החברה, פרופ' אלי טלמור.


מחיר המניה לפיו בוצעו שתי העסקאות הינו 0.89 ש"ח למניה, אשר הינו גבוה בכ- 14.0% ביחס למחיר הסגירה של המניה ב- 20 בספטמבר 2022, יום המסחר שקדם למועד אישור ההקצאה הראשונה בדירקטוריון (0.78 ש״ח), ונמוך בכ- 4.8% ממחיר הסגירה של המניה ביום המסחר אתמול, 2 באוקטובר 2022.


תמורת הגיוס תשמש את החברה להמשך השקעה בפעילות מחקר ופיתוח של מוצרי החברה בתחום ניטור הנהג (DMS) וניטור פנים הרכב (OMS), וחיזוק פעילות השיווק והמכירות הגלובאלית שלה, בדגש על ארה"ב, אירופה וסין.


bottom of page