top of page

נאוויטס השלימה את עסקת Sea Lion

המאגר המכיל כ-712 מיליון חביות נפט, כאשר חלקה של נאוויטס עומד על כ-463 מיליון חביות. נאוויטס תמונה למפעילת המאגר


שותפות נאוויטס פטרוליום מדווחת על השלמת עסקת Sea Lion, ורכישת 65% מהזכויות ברישיונות הנפט של מאגר הענק שמכיל כ-712 מיליון חביות נפט, כאשר חלקה של נאוויטס עומד על כ-463 מיליון חביות. כעת, עם השלמת העסקה, נאוויטס מונתה למפעילת הפרויקט, ותפעל לגיבוש תכנית פיתוח עדכנית ויעילה למאגר.


פרויקט sea lionמעורר עניין רב באנגליה, וזאת לאור הצורך של אנגליה ומדינות נוספות באירופה בביטחון אנרגטי ובהבטחת מקורות אנרגיה חלופיים לגז והנפט שיובאו מרוסיה. במסגרת השלמת העסקה, התקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים מאנגליה ופוקלנד לרבות הארכת תוקף הרישיונות בשנתיים.

במסגרת העסקה, נאוויטס רכשה 100% ממניות חברת פרמייר, חברה-בת של הרבור אנרג'י, ומחזיקה 65% מהזכויות במאגר הנפט Sea Lion וכן בתגליות ורישיונות אקספלורציה נוספים באזור. הרכישה נעשתה ללא תמורה, ונאוויטס אף קיבלה 6 מיליון דולר לצורך מימון הוצאות עתידיות. לחברה הנרכשת הפסדי עבר צבורים בסך כולל של כ-700 מיליון דולר, אותן ניתן יהיה לנצל לצורכי מס עם תחילת ההפקה.

במסגרת העסקה עומדת לנאוויטס האפשרות להגיע להחלטת ההשקעה הסופית במאגר תוך פרק זמן של 5 שנים ממועד השלמת העסקה ואפשרות להארכה של עד 18 חודשים נוספים. תקופה זו תאפשר לנאוויטס לקדם תכנית פיתוח עדכנית ויעילה לפרויקט וכן לפעול לגיבוש חבילת מימון ולבחינת צירוף של שותף נוסף ומפעיל לפרויקט.


תגלית הנפט המוכחת Sea Lion ממוקמת כ-220 ק"מ צפונית לחופי איי פוקלנד בדרום-מערב האוקיינוס האטלנטי, וכוללת משאבי נפט מוכחים בהיקף של כ-712 מיליון חביות של נפט (C2). חלקה של נאוויטס (65%) עומד על 463 מיליון חביות. נכס הנפט התגלה לראשונה בשנת 2010 ומאז ועד שנת 2020 נקדחו בו 20 קידוחי אקספלורציה, הערכה ואימות בהשקעה כוללת של כ-1.3 מיליארד דולר והוכנה תוכנית פיתוח מפורטת לפרויקט.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "נאוויטס מוציאה לדרך פרויקט ענק חדש ומבטיח, הצפוי להגיע לתחילת פיתוח בתזמון מושלם, עם תחילת ההפקה מפרויקט שננדואה שבמפרץ מקסיקו בארה"ב. החרפת משבר האנרגיה בעולם , לצד המציאות הגיאו-פוליטית המורכבת, מובילים בעולם להכרה בנחיצותו של הנפט לעוד שנים רבות ובחשיבות הבטחון האנרגטי הלאומי והופכים בכך את הפרויקט לאטרקטיבי במיוחד".

נאוויטס פטרוליום פועלת בתחום הנפט בצפון אמריקה ומחזיקה בפורטפוליו נכסים רחב ומגוון. חלקה של נאוויטס בתגליות קיימות עומד על כ-729 מיליון חביות. נאוויטס מחזיקה ב-49% מהזכויות בפרויקט שננדואה שיחל בהפקה בסוף שנת 2024, ב-65% מנכס הנפט Sea Lion וב-7.5% מהזכויות בפרויקט בקסקין במפרץ מקסיקו, ארה"ב, שהחל בהפקה מסחרית בשנת 2019. בנוסף, מחזיקה נאוויטס פעילות בזרוע ה Onshore-הכוללת כ-5 שדות יבשתיים מפיקים בטקסס (חלק נאוויטס בזכויות בנכסים היבשתיים כ-50%) וכן מחזיקה ב-30% מזכויות בנכס אקספלורציה ימי מזרחית לקנדה.

bottom of page