top of page

מניית סילבר קסטל ללא תחתית - צוללת 12%

חברת סילבר קסטל מוכיחה ששמות מפוצצים לא בהכרח יודעים לעשות עסקים ובוודאי לא בתחומים חדשים כמו הקריפטו, הפסדי החציון הסתכמו ב-26 מיליון ש"ח


סילבר קסטל צוללת היום כ-12% לאחר הודעת הרשות לני"ע כי החברה עימה התקשרה ליצירת ETF על נכסי קריפטו איננה עומדת בכללי הרשות, הודעה זאת ממשיכה את הצלילה במניית החברה שנסחרת בשווי של 45 מילון ש"ח אשר גם הוא נראה מנופח מידי.

נחזור לדוחות החציון של החברה - שם המראות קשים עוד יותר, כבר בשורת ההכנסות ניתן להבחין כי החברה הפסידה - בשורה הראשונה! משמע הדוח התחיל משערך נכסים שגרר הפסד של כ-750 אלף ש"ח, מכאן התדרדרות הינה בקנה מידה מפחיד לא פחות, הוצאות הנהלה של 7.6 מיליון ש"ח! פי כמה וכמה מהכנסות החברה ואם נדייק אז פי 25 - לא כולל ההפסדים.


בהמשך הוצאות רישום של מעל ל-18 מיליון ש"ח וסך הכל הפסד מטריד של 26 מיליון ש"ח!


נכון ששוק הקריפטו צולע, אבל 7.6 מיליון ש"ח הוצאות הנהלה מול 344 אלפי ש"ח הכנסות -זאת משוואה שקשה לראות כיצד תתרומם בחזרה

bottom of page