top of page

מנורה מרוצה מ-ERN עולה לשליטה ותרשום רווח

מנורה מרחיבה את זרוע המימון ועולה לשליטה של 70% בחברת ERN - אותה היא מצפה להנפיק


מנורה מבטחים החזקות מדווחת היום 11.9.2022 כי היא עולה לשליטה בחברת ERN ותגדיל את אחזקותיה בחברה ל– 70% ובכך תרחיב את זרוע המימון של הקבוצה.
חברת ERN הינה החברה המובילה בישראל במתן התחייבות לפירעון צ'קים והוראות קבע עבור בתי עסק וכן פועלת במתן הלוואות צרכניות בבתי עסק באמצעות חברת הבת מימון בקליק. היקף ההשקעה הכולל של מנורה מבטחים ב ERN הינו כ- 190 מיליון ש"ח, לפי שווי של 600 מיליון ש"ח, לאחר הכסף.


במסגרת העסקה, מנורה מבטחים החזקות תשקיע בחברה 60 מיליון ש"ח לפי שווי של 600 מיליון ש"ח, לאחר הכסף. במקביל תרכוש מנורה מבטחים עוד 15% ממניות החברה ממשפחת נתנזון תמורת 90 מיליון שקל וכן תממש אופציה לרכוש מנתנזון 10% נוספים מכוח ההסכם משנת 2016 בתמורה ל- 38.5 מיליון ש"ח. לאחר העסקה, מנורה מבטחים החזקות תחזיק 70% מהחברה ומשפחת נתנזון 30%. רוני נתנזון ימשיך להיות יו"ר החברה בחמש שנים הקרובות. בשנת 2016, רכשה מנורה מבטחים 40% מ- ERN לפי שווי חברה של 250 מיליון ש"ח ולאחר הגדלת ההחזקות ל- 70% תרשום הקבוצה רווח נקי בין 80-100 מיליוני שקלים.

בנוסף, החברה מתכוונת לצאת להנפקה ציבורית לפי שווי שלא יפחת מ- 600 מיליון ₪ לפני הכסף.


ארי קלמן, מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים: "החיבור בין קבוצת מנורה מבטחים לרוני נתנזון ו- ERN הנו חיבור מנצח שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. העוצמות של קבוצת מנורה מבטחים לצד היכולות של ERN, מובילים את החברה לתנופת עשייה והצלחה תוך גידול מרשים בהיקף הפעילות וברווחיות. הגדלת ההחזקות של קבוצת מנורה מבטחים תאפשר ל- ERN להמשיך בתנופת הצמיחה והעשייה כאמור".


רוני נתנזון יו"ר החברה: "החברה שהוקמה לפני כ- 23 שנה כחברת הבטחת תשלומים בצ'קים נחשבת כ- "פורצת דרך" לכל אורך דרכה ומאפשרת לכל הרבדים באוכלוסייה הישראלית לרכוש מוצרים ושרותים בבתי העסק ברחבי המדינה. החברה שהוקמה בתקופת האנתיפאדה השניה בכדי ליצור מקומות עבודה לישראלים בארץ הפכה במרוצת השנים מחברה משפחתית לחברה המובילה בישראל בהתחייבות לפירעון אמצעי תשלום ומימונם בבתי העסק ברחבי המדינה. כיום החברה משמשת כפלטפורמה תפעולית למגוון רחב של אמצעי תשלום ומימונם. לאור גודלה וחשיבותה ולטובת עתידם של עובדי החברה ולקוחותיה החלטתי שהגיע הזמן להביאה ל"חוף מבטחים" ולהעביר את השליטה למנורה מבטחים החזקות בכדי שתהווה עוגן עתידי להמשך דרכה, הצלחתה ופעילותה בעתיד".


שי פרמינגר מנכ"ל ERN: "הגדלת ההחזקות של מנורה מבטחים ל- 70% בחברת ERN, מבטאת הבעת אמון גדולה בחברה, בפעילות העסקית שלה ובעתידה בכל תחומי פעולתה: התחייבות לפירעון צ'קים ומימונם, הוראות קבע ומימונם ובמתן הלוואות צרכניות. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להמשך קצב הצמיחה והתרחבותה כפי שהיה בשנים האחרונות".

bottom of page