top of page

מנועי בית שמש עם חוזה חדש בכ- 10 מיליון דולר

זהו חוזה אספקה ראשון של להבי טורבינה בטכנולוגיית DS בו החברה זוכה לאספקת חלקים בטכנולוגיה זו, עם לקוח קיים.


מנועי בית שמש מדווחת היום על חתימת חוזה עם לקוח קיים של החברה לאספקת להבי טורבינה בטכנולוגיית DS (Directionally Solidified), בהיקף כספי של כ- 10 מיליון דולר, לפיתוח ואספקה לאורך תקופת החוזה ולכל המאוחר עד המחצית הראשונה של שנת 2025.


החוזה מגדיר את מועדי התשלום בהתאם להתקדמות באבני הדרך שהוגדרו בחוזה. כמו כן החוזה כולל סעיף שיפוי ופיצוי מוסכם בגין איחור כמקובל בהסכמים מסוג זה.


טכנולוגיית DS, מאפשרת חיי פריט ארוכים יותר, התמודדות עם טמפרטורת גבוהות ומבטיחה ביצועי מנוע טובים יותר לאורך זמן ביחס למוצרים דומים שמיוצרים בטכנולוגיות הסטנדרטיות הקיימות בשוק.

זהו חוזה אספקה ראשון שהחברה זוכה לאספקת חלקים בטכנולוגיה זו (למיטב ידיעת החברה אין בישראל יצרנים נוספים של מוצרים בטכנולוגיה DS) לאחר שבשנתיים האחרונות השלימה את התקנת קו הייצור ופיתוח התהליך והגיעה ליכולת ייצור ברמה שמאפשרת להתחיל שווק ללקוחות שונים בעולם.


רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "אנו רואים בחוזה זה הבעת אמון מצד הלקוח ביכולתה הטכנולוגית של הקבוצה ונדבך חשוב ביחסים בין הקבוצה ללקוחותיה בתחום ייצור יציקות מדויקות, בטכנולוגיה מהמובילות בעולם."
bottom of page