top of page

מנועי בית שמש חתמה הסכם רב שנתי עם לקוח חדש

מנועי בית שמש מדווחת על חתימת הסכם רב שנתי עם לקוח זר במגזר המנועים בהיקף של כ- 17 מיליון דולר עם אופציה להגדלת היקף ההסכם


מנועי בית שמש מדווחת היום על חתימת הסכם מול משרד ההגנה של אחת ממדינות אמריקה הלטינית לצורך מתן שירותי תחזוקה למנועי וחלקי מנועי T700 של הצבא במדינת הלקוח, אשר יתוקנו וישופצו ע"י החברה. עסקה זו סוכמה ונכללה תחת הסכם הביטחון הקיים בין מדינת ישראל למדינת הלקוח, ובמסגרת זו נחתם גם הסכם של משרד הביטחון הישראלי עם הלקוח כהסכם "ממשלה-ממשלה" ("G2G"), שמהותו הינה פיקוח מצד המשרד על קיום העסקה לשביעות רצון הצדדים המעורבים.


ההסכם הינו לתקופה של ארבע שנים ומשויך לפעילות מגזר המנועים, במסגרתו החברה תשפץ ותתקן מנועי T700 וחלקי מנועים. התמורה הצפויה להתקבל לאורך תקופת ההסכם תעמוד על כ- 17 מיליון דולר. בנוסף שמורה אופציה לצדדים, אשר ניתנת למימוש כבר משנת 2023, להגדיל את ההסכם לעד סך כולל של כ- 26 מיליון דולר עבור תכולות כמויות משתנות נוספות שעשויות לכלול מנועי T700 נוספים, וזאת במהלך תקופת ההסכם הנוכחית.


מנוע ה- T700 הינו מנוע המורכב על מסוקים צבאיים מדגם BlackHawk ו- Apache המצויים בשימוש הן בחיל האוויר הישראלי והן בזרועות הצבא של מדינת הלקוח, כמו גם בצבאות רבים נוספים בעולם. מב"ש מהווה מכון בדק בלעדי לתחזוקה כבדה למנועים אלו של חיל האוויר הישראלי מאז שנות ה- 90'.

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "אני שמח על הזכייה במכרז חשוב זה שהינה תוצאה של עבודת שיווק מתמשכת וממוקדת להגדלת הפעילות במגזר המנועים ובעיקר במנועים הצבאיים. הסכם זה מצטרף להסכם דומה שהחברה חתמה בשנת 2021 מול לקוח זר אחר. היות ההסכם רב שנתי וארוך טווח הינו בעל ערך מוסף וחשיבות אסטרטגית לפעילות מגזר המנועים, שבה השגת חוזים רב שנתיים אינה תדירה, בהיותה עוגן לצפי מכירות יציב וקבוע של מגזר המנועים שנים קדימה."

bottom of page