top of page

מלאי הגז האירופאי עולה - מחיר הגז יורד

מחיר הגז הטבעי צפוי להישאר תנודתי בחודשים הקרובים, על רקע חוסר הוודאות בשוק האירופאי והחשש מפני החרפת המשבר


מחיר הגז הטבעי בארה"ב עלה בשבוע החולף, והוא הגיע לכ-8.29 דולרים ל-MMBTU. מנגד, מחיר הגז הטבעי האירופאי (TTF) ירד בחדות לקראת סוף השבוע והוא הגיע לכ-161.5 אירו ל-MWh. ירידה זו במחיר הגז הטבעי התרחשה על רקע המשך הגידול במלאי הגז הטבעי של האיחוד האירופאי, ובפרט של גרמניה אשר הגיע ל-89% ממלאי מלא, ולאחר שרשות התחרות הגרמנית אישרה לשלושה יבואני גז טבעי בגרמניה לשתף פעולה על מנת לתאם את אספקת הגז טבעי נוזלי, מה שיאפשר לגרמניה לפרוש באופן יעיל יותר את התשתיות הנדרשות להגדלת הקיבולת לייבוא גז טבעי נוזלי.

מחיר הגז הטבעי צפוי להישאר תנודתי בחודשים הקרובים, על רקע חוסר הוודאות בשוק האירופאי והחשש מפני החרפת המשבר. בפרט, השילוב של חורף קשה במיוחד והצורך להתמודד עם הפסקה מלאה של אספקת הגז הרוסי יכול להוביל להחרפת המשבר. מציאת ספקי גז טבעי חדשים או מציאת פתרונות חלופיים למחסור בגז טבעי הם תהליכים העשויים להביא לירידה משמעותית במחיר, אך רק בטווח הרחוק יותר.

bottom of page