top of page

מיטב: ה-FED צפוי להעלות ריבית ב-0.75%

סקרי הסנטימנט הצרכני האחרונים של שלוחת ה-FED ב-NY ושל אוניברסיטת מישיגן מצביעים על ירידה בציפיות האינפלציה של משקי הבית


למרות ההפתעה במדד המחירים לחודש אוגוסט בארה"ב, כל הסימנים מראים שהאינפלציה במגמת התמתנות. כך עולה ממספר רב של אינדיקאטורים, בפרט אלה שהתפרסמו בשבועיים האחרון - מדדי המחירים ליצרן, מדדי מחירי היבוא, סקרי שלוחות ה-FED, רכיבי המחירים במדדי מנהלי הרכש ISM, סקר העסקים הקטנים.

גם ציפיות האינפלציה ירדו. סקרי הסנטימנט הצרכני האחרונים של שלוחת ה-FED ב-NY ושל אוניברסיטת מישיגן מצביעים על ירידה בציפיות האינפלציה של משקי הבית. גם ציפיות העסקים לעלייה במחיר יחידת התפוקה שלהם בשנה הקרובה בירידה. כמו כן, נציין שבסיכום שבועי ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח האמריקאי כלל לא עלו, למרות ההפתעה באינפלציה.יחד עם זאת, מרבית האינדיקאטורים הללו לא מצביעים על ירידה במחירים, אלא על עלייה בקצב איטי יותר. בנוסף, חלק גדול מהאינדיקאטורים מתייחס למחירי המוצרים ופחות לשירותים. אכן, קצב עליית מדד מחירי המוצרים ללא מוצרי האנרגיה ירד ל-7.1%, לעומת 12.3% בפברואר.

הבעיה היא שקצב העלייה של מחירי השירותים ממשיך לעלות והגיע ל-6.1%, הגבוה מאז 1991. מחירי השירותים משקפים את החלק המבני והיציב ביותר של האינפלציה שמבוסס הרבה יותר על ההתפתחויות בשוק העבודה. עלייתם מראה שה-FED יידרש להמשיך במאמצים משמעותיים כדי לבלום את האינפלציה במשק.


שורה תחתונה: אנו מעריכים שריבית ה-FED תעלה השבוע ב-0.75%. ה-FED צפוי להציג תחזית לעליית ריבית עד לגובה של כ-5%, תוך עלייה משמעותית בשיעור האבטלה.

bottom of page