top of page

מיטב הופך לבעל עניין ב"נופר אנרגיה"

לאחר רכישת מניות בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח, מיטב מצטרף לפניקס, מור, מגדל ואלטשולר שחם, אשר כבר משמשים בעלי עניין בחברה


הבעת אמון נוספת בפעילות נופר אנרגיה - החברה מדווחת הבוקר, כי בית ההשקעות מיטב, הפך לבעל עניין בחברה לאחר שרכש אתמול מניות בהיקף של כ-100 מיליון ₪ מקרן נוי, שתמשיך להחזיק לאחר המכירה ב - 12.31% ממניות החברה.


העסקה התבצעה כעסקה מתואמת מחוץ לבורסה בשער של 10,040 אגורות. בכך מצטרף מיטב לפניקס, בית ההשקעות מור, מגדל ואלטשולר שחם, אשר כבר משמשים בעלי ענין ב"נופר אנרגיה".
קרדיט צילום: אבי אריש


בחודש אוגוסט פרסמה "נופר אנרגיה" את דוחותיה הכספיים מהם עולה:


החברה הפעילה מסחרית במהלך שלושת החודשים האחרונים פרויקטים בהספק מותקן של 350 מגה-ואט בספרד, באיטליה ובישראל.


"נופר אנרגיה" ממשיכה לנצל את מחירי החשמל הגבוהים באירופה, חיברה שני פרויקטים משמעותיים בספרד עבורם חתמה הסכמי PPA במחירים גבוהים, והגדילה בכ-1.1 ג'יגה-ואט את פורטפוליו הפרויקטים בפולין, ברומניה, בבריטניה, בספרד ובאיטליה.


הספק הפרויקטים המחוברים זינק לכ-650 מגה-ואט, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות מייצור חשמל בהיקף של כ-430 מיליון ש"ח.


החברה השלימה עד כה במהלך 2022 הקמה של מעל ל-400 מגה-ואט בישראל, באירופה ובארה"ב

הספק הפרויקטים המחוברים ובהקמה הינו כ-1,400 מגה-ואט מערכות סולאריות וכ-900 מגה-ואט שעה מתקני אגירה, אשר צפויים להניב כ-1.1 מיליארד ש"ח בהכנסות שנתיות.

החברה נמצאת בתנופת הקמות של מאות פרויקטים סולאריים ומתקני אגירה בישראל, בארה"ב, באיטליה, בספרד וברומניה וצפויה להיכנס במהלך החודשים הקרובים להקמות נרחבות גם בפולין ובבריטניה.


לחברה תשתית גלובאלית תומכת הכוללת 170 עובדים ב-7 מדינות שונות, העוסקים בייזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול וסחר בחשמל ומאפשרים המשך צמיחה לצד פיקוח ובקרה על מאות הפרויקטים המצויים בפיתוח ובהקמה ברחבי העולם.


בהתאם לתוכנית היעדים המעודכנת צפויה החברה להחזיק בסוף 2025 ב-5 ג'יגה-ואט פרויקטים סולאריים מחוברים ו-2 ג'יגה-ואט מתקני אגירה מחוברים אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות מייצור חשמל בהיקף של 2 מיליארד ש"ח.

bottom of page