top of page

מטריסלף עולה 6% הצליחה לייצר תאי גזע

ייצור תאי הגזע מהווה עמידה ביעד משמעותי נוסף במסגרת תכנית הפיתוח הפרה-קלינית של החברה וכן מהווה תשתית ליצור תאים לשימוש קליני עתידי


מטריסלף הישראלית, חברת ביו-טכנולוגיה בתחום הרפואה הרגנרטיבית והנדסת רקמות - ששמה לה למטרה להקים נפגעי חוט שידרה מכיסא הגלגלים – הצליחה לייצר לראשונה תאי גזע פלוריפוטנטיים מושרים (induced pluripotent stem cells - iPSCs) מתאי דם פריפרי של בני אדם על פי תהליך ייצור התואם ייצור קליני.


במסגרת זו, ייצרה החברה את תאי הגזע הפלוריפוטנטיים בתהליך הנקרא reprogramming (תכנות מחדש) בהתאם לסטנדרטים המקובלים לייצור קליני עתידי ואשר לאחריו הציגו תאי הגזע הפלוריפוטנטיים תכונות אופייניות של בטיחות, חלוקה והתמיינות כמצופה. תאי גזע פלוריפוטנטיים הינם בעלי יכולת להתמיין לתאים שונים, ביניהם תאים עצביים, ובכך ליצור בשילוב עם ההידרוג'ל, אותו מפתחת החברה, שתל אוטולוגי עצבי המיועד לטיפול בפגיעות חוט שדרה במשותקים.


להערכת החברה, ייצור תאי הגזע הפלוריפוטנטיים בתהליך התואם ייצור קליני מהווה עמידה ביעד משמעותי נוסף במסגרת תכנית הפיתוח הפרה-קלינית של החברה וכן מהווה תשתית ליצור תאים לשימוש קליני עתידי.


להערכת החברה, העמדת היכולת להפוך תאי אדם בוגרים לתאי גזע בתהליך התואם לייצור קליני, במקביל להשלמת פיתוח ההידרוג'ל, מקדמת את החברה צעד נוסף ומשמעותי לקראת ביסוס יכולות ייצור עצמאיות של שתלים מתחילת התהליך ועד סופו.

ד"ר אסף טוקר, מנכ"ל החברה: "הצלחתנו בייצור תאי הגזע בהתאם לסטנדרטים המקובלים לייצור קליני מהווה הישג משמעותי של צוות הפיתוח. העמדת יכולת ייצור עצמאית של תאים אשר יעמדו בדרישות הרגולטוריות ויתאימו לשימוש בבני אדם הינה הכרחית לשם התקדמותנו לקראת הניסוי הקליני וממצבת את החברה כמובילה בתחומה בעולם".


ד"ר תמר הראל אדר, סמנכ"לית המו"פ: "גיבוש יכולת עצמאית לייצור תאי גזע פלוריפוטנטיים בתהליך התואם ייצור קליני מהווה התקדמות משמעותית בתוכנית הפיתוח ועתידה לאפשר ייצור רקמות אוטולוגיות (עצמיות) לטיפול בפציעות חוט שדרה במשותקים".

bottom of page