top of page

מדד הבנקים צולל השבוע טרם הדוחות

שבוע הבא יפורסמו דוחות הבנקים הגדולים בישראל, כאשר השבוע מרבית מניות הבנקים ירדו בשיעורים גבוהים בין 4%-7% , ביום שני תפורסם החלטת הריבית האם ישנה אפשרות לסיבוב רווחי קצר?


מדד הבנקים צולל בחדות השבוע כל המניות מציגות ביצועים לא אטרקטיביים, בעיקר לאור עליות הריבית האחרונות אשר צריכות להטיב עימם כבר בדוחות הקרובים שבוע הבא ובעתיד.


עוד נתון שיכול לגרום לראלי במניות הללו הוא החלטת הריבית שתהיה בשבוע הבא - גם אם ההעלאה תהיה נמוכה 0.5% או גבוהה 0.75% עקב העלייה באינפלציה בישראל לרמה של 5.1%, הרי ששוב כל העלאה תטיב עם מניות הבנקים אשר קוטפים את הפירות לאחר שנים של ריביות נמוכות.

החשש היחיד שיכול להעיב על החגיגה הוא בדומה לחברות הביטוח, החשש להפרשות גבוהות להפסדי אשראי עקב העלאות הריבית והעברת הנטל אל לקוחות הבנקים, מניסיון הקורונה בהם הבנקים רשמו הפסדי אשראי רבים אשר את מרביתם הם הצליחו להחזיר ע"י פריסה ואפשרות להשהות את ההחזרים, אך בתקופה ההיא הריביות היו נמוכות מאוד, כאן הסיפור הוא שונה עקב המשך העלאות ריבית בישראל ובעולם כך שזהו הנתון היחיד שיכול להעיב על מניות הבנקים הגדולים.


bottom of page