top of page

מארוול מחדשת הסכם עם דורסל בשווי 50 מיליון ש"ח

דורסל חתמה על הסכם עם מארוול ישראל להארכת תקופת שכירות. תוקפו של ההסכם הנחתם הוא 7

שנים, וגובה השכירות מדי שנה יעמוד על כ-7.2 מיליון שקל – כ-50 מיליון שקל לכל תקופת החוזה החדש


חברת דורסל החזקות, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל, הודיעה היום כי חברת הבת דורסל (ב.א.ז) בע"מ, חתמה על הסכם עם מארוול ישראל להארכת תקופת שכירות. תוקפו של ההסכם הנחתם הוא 7 שנים, וגובה השכירות מדי שנה יעמוד על כ-7.2 מיליון שקל – כ-50 מיליון שקל לכל תקופת החוזה החדש, שיחל בספטמבר 2023.המבנה המושכר למארוול ישראל ממוקם ברחוב המדע ביוקנעם, וכולל שטחי משרדים בהיקף של 9,222 מ"ר, נוסף על שטחי מחסנים וחניות. במסגרת ההסכם קיימת אופציה להקטנת השטח המושכר בכ-1,500 מ"ר בתמורה להעלאת דמי השכירות למ"ר ב-4%, ההכנסות הנוכחיות מהשטח האמור, עומדות היום על כ-6.5 מיליון שקל.


מחיר השכירות מגלם עלייה של כ-10% ביחס לדמי השכירות הנוכחיים למ"ר. בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי לשנת 2022 בוצעה הערכה מחדש של הנכס המדובר, אשר לקחה בחשבון את העלייה בדמי השכירות, כפי שבאה לידי ביטוי כעת.

bottom of page