top of page

לידר בהמלצת קניה לחנן מור במחיר 75 ש"ח למניה

תוצאות הרבעון הנוכחי ממשיכות את המגמה החיובית המאפיינת את חנן מור ברבעונים האחרונים


לאחר הדוח הכספי המצוין בלידר מתמקדים במספר נקודות:


פרויקטים למגורים בתהליכי הקמה ותכנון. חנן מור מצויה בשלבי ביצוע של 5 פרויקטים, הכוללים 415,1 יח"ד, אשר בגינם היא צפויה להכיר בשנה הקרובה ברווח גולמי של כ-345 מיליון ₪. חשוב לציין, כי שיעור השיווק בפרויקטים הנ"ל גבוה ועומד על כ- %77 ורמת הסיכון שנותרה בהכרת הרווחים הגלומים בהם נמוכה.

בנוסף, החברה מקדמת את התכנון של 4 פרויקטים נוספים, שיכללו 613,1 יח"ד, אשר יניבו לחברה ב-5 השנים הקרובות, הכנסות צפויות בסך של כ-5.5 מיליארד ₪ ורווח גולמי בסך של כ-15.1 מיליארד ₪. בסה"כ, נמצאים בשלבי תכנון וביצוע כ-028,3 יח"ד, שיניבו לחברה הכנסות בהיקף של כ-6.7 מיליארד ₪ ורווח גולמי של כ-5.1 מיליארד ₪. הפרויקט הבולט בצבר הוא כמובן פרויקט שדה דב, אשר צפוי להיות פרויקט הדגל של החברה בשנים הקרובות והוא יסייע במיצובה כאחת מהיזמיות הבולטות בשוק המקומי.


הקמת פרויקטים המיועדים להשכרה. במסגרת השותפות שהקימה חנן מור עם הראל החברה מקדמת 2 פרויקטים המיועדים לדיור להשכרה. הפרויקט המשמעותי הוא במסגרת מכרז של דירה להשכיר ברמת הגן והשני הוא חלק מהדירות בפרויקט שדה דב. הבנייה של הפרויקטים צפויה להיות בין השנים 2024 עד 2027 ,כאשר עם סיום ההקמה הם צפויים להניב הכנסת שכירות שנתית של כ-35 מיליון ₪ (חלק חנן מור %60) .


העמקת דריסת הרגל בתחום הנדל"ן המניב. חנן מור דוגלת בכניסה לפרויקטים הכוללים עירוב שימושים, לרבות חזיתות מסחריות המשרתות את צרכי היומיום של הדיירים בפרויקטים. פרויקטים אלה מתאפיינים בדפנסיביות יחסית, כאשר בשנים האחרונות מרכזים מסוג זה מציגים נתוני פדיונות ותנועת מבקרים חזקים אשר תומכים בביקוש לשטחים בהם. כבר כיום הנכסים המניבים של החברה הינם בקצב NOI שנתי של כ-21 מיליון ₪, כאשר בשנה הקרובה צפויה להסתיים הקמתם של 4 פרויקטים נוספים שיתרמו NOI שנתי בסך של כ-3.28 מיליון ₪ נוספים. בסה"כ, השלמת כל הפרויקטים בפיתוח ב-5-4 השנים הקרובות תעמיד את חנן מור על קצב NOI שנתי בסך של כ-81 מיליון ₪.


האם הדוח מלמד על העתיד? ברבעונים האחרונים קבוצת חנן מור מציגה תוצאות חזקות, המגלמות את ההבשלה של פרויקטים בהם זכתה הקבוצה לאורך השנים האחרונות. המגמה צפויה להימשך גם ברבעונים הקרובים לאור רמת הוודאות הגבוהה הקיימת בפרויקטים בשלבי ביצוע ושיעור השיווק הגבוה בהם. בנוסף, גם שלושה מתוך ארבעת הפרויקטים המצויים בשלבי תכנון הינם במסגרת "מחיר למשתכן" ו"מחיר מופחת", דבר אשר מחזק את הבטחון ביחס לתוצאותיה של החברה גם בטווח הבינוני. פרויקט שדה דב הינו הפרויקט המשמעותי ביותר בצבר של חנן מור, ואנו לא מתעלמים מגודלו והשפעת עלויות המימון של רכישת הקרקע על הקבוצה. אין ספק, כי בשנתיים הקרובות עד לתחילת שלב הפריסייל בפרויקט, הפרויקט יכביד על תוצאות הקבוצה. יחד עם זאת, העובדה שהפרויקטים האחרים אותם מקדמת הקבוצה צפויים להניב תזרים חזק ופרויקטים בתחום הנדל"ן המניב צפויים להבשיל ולהתחיל לייצר NOI שוטף, אנו מאמינים, כי ביכולתה של הקבוצה לעבור את השנתיים הבאות בצורה טובה. חשוב לציין בהקשר זה, כי החברה עדכנה את תחזיות התזרים העתידיות שלה והיא פועלת תחת הנחה של עליית ריבית בשיעור של %1 מעבר לרמה הנוכחית, דבר המחזק את הבטחון שלנו ביחס להיערכות הקבוצה לשינויים בסביבת המאקרו. מגוון רחב של יכולות.


חנן מור פועלת לבניית תשתית חזקה ומגוון רחב של יכולות שיתמכו בפעילותה. בשנים האחרונות החברה גיוונה את סל היכולות והפעילויות שלה, לרבות הרחבת היכולות בביצוע פרויקטים, השבחת קרקעות, יזמות, פיתוח ואחזקת נכסים מניבים והקמת מערך תכנון ורישוי. כל היכולות הנ"ל מקנות לחברה שליטה מלאה בשרשרת הערך, מאפשרות ביצוע פרויקטים ברווחיות גולמית גבוהה, הצפת ערך בקרקעות עתידיות (בדגש על המייסדים נס ציונה), יצירת תזרים חזק מנכסים מניבים ושימוש ביכולות אלה לצורך המשך פיתוח מנועי צמיחה לעתיד. שינויים בסביבת המאקרו. בחודשים האחרונים אנו עדים לשינויים בסביבת המאקרו, לרבות האינפלציה הגבוהה והעלייה המהירה בסביבת הריבית. אין ספק, כי העלייה בריבית תשפיע על עלות החוב של החברה. כמו כן, שינויים בסביבת המאקרו עשויים להשפיע גם על פרמטרים נוספים בסביבה העסקית, לרבות היכולת של משקי הבית לרכוש דירות והתייקרות המשכנתאות.


יחד עם זאת, בשוק הדיור הישראלי קיימים אלמנטים שצפויים להמשיך לתמוך בסקטור, בין היתר, ההיצע המוגבל והביקוש היחסית קשיח, העובדה שהאוכלוסייה בישראל ממשיכה לצמוח בעקביות, חוסר היציבות בפוליטיקה וחוסר היכולת של הממשלות לקדם רפורמות משמעותיות שישנו את המגמה. כל אלה צפויים להמשיך לתמוך בסביבת מחירי דיור גבוהה, גם בתקופות מאתגרות יותר מבחינה כלכלית, ואנו לא צופים בשלב זה ירידה חדה במחירי הדיור.מה לעשות עם המניה? אנו מתרשמים לחיוב מפעילותה של הנהלת חנן מור בשנים האחרונות. להערכתנו, חנן מור מצויה במסלול של צמיחה משמעותית, דבר שיבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות בהיקפי הפעילות שלה, במיקומי הפרויקטים, בתוצאות החברה ובהונה העצמי. השנה האחרונה הייתה חיובית מאוד מבחינת התוצאות של החברה, ולהערכתנו, מגמה זו צפויה להימשך. לצד פעילות הייזום למגורים, חנן מור פועלת לאורך השנים גם ביצירת מנוע צמיחה חשוב בתחום הנדל"ן המניב, דבר שייצר עבור החברה תזרים חזק וחשוב שיתמוך בצמיחתה העתידית.


בשנה האחרונה, החברה החליטה גם להעמיק את דריסת הרגל שלה בתחום הדיור להשכרה, צעד שאנו רואים לחיוב ומאמינים שיסייע לחברה לחזק את פורטפוליו הנכסים המניבים שלה בעתיד. בנוסף, הסביבה העסקית בתחום המגורים בישראל חזקה ותומכת במיוחד, הביקוש ממשיך לעלות על ההיצע, דבר שתומך בביצועיהן של יזמיות המגורים, כאשר למרות השינויים בסביבת הריבית אנו עדיין לא צופים ירידה חדה במחירי הדיור. לאור האמור, אנו ממשיכים להמליץ על חנן מור בקניה, במחיר יעד של 75 ₪ כאשר חשוב לציין, שהתקדמות בביצוע הפרויקטים של החברה וזכייה בפרויקטים נוספים עשויות להביא לאפסייד נוסף בשווי


bottom of page