top of page

להב רוכשת נכס חדש בגרמניה ב-26.5 מיליון אירו

החברה מדווחת כי רכשה מרכז מסחרי פתוח, בעל פוטנציאל השבחה מהותי, בעיר BERNBURGבגרמניה. בתמורה של כ- 26.5 מיליון אירו כ- 807 אירו למ"ר בנוי, כולל הוצאות עסקה


להב אל.אר מדווחת כי רכשה מרכז מסחרי פתוח, בעל פוטנציאל השבחה מהותי, בעיר BERNBURG בגרמניה. בתמורה של כ- 26.5 מיליון אירו (כ- 807 אירו למ"ר בנוי, כולל הוצאות עסקה), התשואה לעסקה (CAP) לאחר השכרת 2,000 מ"ר שטחים פנויים הינה כ- 8.29%, והתשואה להון העצמי כ- 11.18% (ללא השכרת השטח הריק התשואה לעסקה (CAP) הינה כ- 7.65% והתשואה להון העצמי כ- 9.21%). עם השכרת השטחים הפנויים יעלה שכ"ד לכ- 2.197 מיליון אירו, כיום הנכס מניב שכ"ד של כ- 2.027 מיליון אירו.המרכז המסחרי ממוקם על שטח של כ- 85.9 דונם עליו בנוי מרכז מסחרי בהיקף של כ- 35,800 מ"ר, המשרת את צרכי האוכלוסייה, אשר בשנת 2021 שופץ בצורה יסודית ומעמיקה וכולל כ- 29,000 מ"ר שטחי מסחר, כ- 4,500 מ"ר משרדים (וכ- 2,000 מ"ר שטחים פנויים להשכרה), לרבות 800 מקומות חניה.


כיום מרכז הקניות מושכר למספר שוכרי עוגן חזקים המוכרים לחברה מנכסים אחרים שלה - רשתות גדולות, מובילות וחזקות המשרתות את צורכי האוכלוסייה: השוכר העיקרי הינה רשת TOOM שהינה "רשת עשה זאת בעצמך" (D.I.Y.), הנחשבת לאחת מהרשתות המובילות בגרמניה בתחום ה- D.I.Y., השוכר השני המהותי, הינה רשת הסופרמרקטים המובילה בגרמניה REWE, ולרשתות ROLLER (רשת הרהיטים השנייה בגודלה אחרי איקאה), HAMMER (רשת נון-פוד), GURONICS (רשת אלקטרוניקה), ALLIUM (רשת חדרי כושר) לעירייה ולמשרדי הממשלה.


כיום הנכס מניב שכ"ד של כ- 2,027 א' אירו (עם הצמדה למדד), מחיר השכירות הממוצע ל-1 מ"ר לחודש הינו כ- 5 אירו למ"ר, עם חוזי שכירות ממוצעים של כ- 8.3 שנים (עם אופציות להארכה). לאחר השכרת השטחים הפנויים יעלה שכ"ד לכ- 2.197 מיליון אירו.


לצורך השלמת העסקה, נחתם הסכם עם בנק מקומי לקבלת הלוואת non recourse, לזמן ארוך, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, בהיקף של כ- 19 מיליון אירו, לזמן ארוך, בריבית נומינאלית שנתית של 2.5%, עם החזרי קרן של 2% לשנה.


סך ההון העצמי שהועמד כולל הוצאות עסקה כ- 9.9 מיליון אירו.


התשואה לעסקה (CAP) צפויה לעמוד על כ- 8.29%, כאשר התשואה להון העצמי צפויה לעמוד על כ- 11.18%.bottom of page