top of page

להב ממשיכה במסע הרכש אך המשקיעים לא מתרשמים

החברה מדווחת היום על רכישת 50% מתקן פוטו וולטאי בפורטוגל כאשר אתמול הודיעה על רכישת נכס מניב נוסף בגרמניה, מניית החברה בירידה מתחילת השנה בשיעור ניכר.


להב אנרגיה ירוקה, בשליטת להב אל.אר וקרן נוקד ממשיכה לצמוח בחו"ל, החברה השלימה רכישת 50% של מתקן פוטו-וולטאי קרקעי, מחובר לרשת החשמל, פעיל ומניב, בהספק כולל של כ- 19 מגה-וואט, בפורטוגל, בהשקעה כוללת של כ- 13 מיליון אירו (כולל הוצאות עסקה), החזר השקעה בממוצע של כ- 3.6 מיליון אירו, המגלם תשואה שנתית של כ- 13.8%

המתקן פוטו-וולטאי קרקעי, כולל מערכות עקיבה (TRACKERS), מחובר לרשת החשמל הארצית בפורטוגל החל מיולי 2021, כאשר כל הייצור נמכר בשוק הפתוח (MERCHANT)

הקרקע הינה בשכירות ל- 30 שנה, עם אפשרות של החברה לחדש שכירות ל- 30 שנה נוספות


ללהב אנרגיה ירוקה אופציה לרכוש את ה- 50% הנוספים תוך 12 חודשים במחיר של 13.6 מיליון אירו

המוכרת והמחזיקה של ה- 50% הנותרים במתקן הינה חברה ותיקה בשוק האנרגיה הפורטוגלי ובעלת מתקנים סולאריים נוספים, אשר חלקם מחוברים לרשת החשמל המקומית וחלקם מצויים בהליכי פיתוח שונים. הצדדים רואים בשותפות זו תחילתה של שותפות אסטרטגית רחבה.


אתמול הודיעה החברה כי רכשה נכס מניב ומגדילה את פורטפוליו נכסיה בגרמניה בעסקה הזדמנותית, חתמה על הסכם מחייב לרכישת מרכז מסחרי המשרת את צורכי אוכלוסייה בגרמניה - מרכז חברת "Adler", בתמורה של כ- 10.3 מיליון אירו.


מניית החברה מרכזת ימי מסחר עם מחזורים נמוכים והיא מציגה ירידה של 43% מתחילת השנה .

bottom of page