top of page

לאומי: חולשת הכלכלה העולמית מפחיתה את מחיר הנפט

על רקע המשך ביקושים חלשים יחסית של נפט בארה"ב וכן בסין גוררים למחירים נוחים יותר


התפתחות מחיר הנפט

מחיר הנפט היה תנודתי בשבוע החולף, אך בסיכום שבועי הוא עלה ומחיר חבית נפט מסוג BRENT הגיע לכ-91.59 דולרים בסוף השבוע. תנודתיות זו נבעה מגורמים רבים, ביניהם: חולשת הפעילות הכלכלית הגלובלית; חשש מפני כניסה למיתון באירופה והאטה ניכרת של הצמיחה בארה"ב; חששות לירידה בביקושים של סין על רקע עליית התחלואה באזורים מסוימים במדינה והמשך נקיטת מדיניות "אפס קורונה"; הגידול בתפוקת הנפט של ערב הסעודית; התכנית של המעצמות להטלת "מחיר תקרה" על הנפט הרוסי; היחלשות הדולר בעולם; ירידת מידת הסבירות לגבי הגעה להסכם גרעין עם איראן; והעלייה בהיתכנות לחידוש המלאים במאגרי החירום של ארה"ב.

ההיצע הגלובלי

ערב הסעודית, יצרנית הנפט הגדולה בקבוצת OPEC, הודיעה כי היא הגדילה את תפוקת הנפט שלה לקצת יותר מ-11 מיליון חביות ביום. זאת, על מנת להיעתר לבקשות מצד ארה"ב וצרכניות נפט נוספות להגביר את אספקת הנפט לשוק על מנת לייצבו ולמנוע עלייה נוספת במחיר.

הסבירות לחתימה על הסכם גרעין בין המעצמות במערב ובין איראן ירדה, לאחר משא ומתן הנמשך מזה כשנה וחצי. זאת, בשל ספקות בנוגע למחויבותה של איראן להסכם הגרעין החדש. מזכיר המדינה של ארה"ב מעריך כי לא סביר שיחתם הסכם גרעין עם איראן בחודשים הקרובים, בשל התגובה האיראנית להצעה שהציג האיחוד האירופאי במסגרת השיחות. כישלון המשא ומתן מפחית את האופטימיות שהייתה בשוק בנוגע לגידול בהיצע הנפט, מצד תעשיית הנפט האיראנית, אשר היה יכול להיכנס לשוק במידה וההסכם היה נחתם.


הכלכלות הגדולות של העולם המערבי, בהובלת ארה"ב, ממשיכות בקידום התכנית להטלת "מחיר תקרה" על הנפט הרוסי ומשרד האוצר האמריקאי החל לפרסם הנחיות לסקטור הפרטי בכדי לעמוד בתכנית זו ולהצליח לאכוף את המדיניות עליה המעצמות המערביות הסכימו. ארה"ב מעריכה כי רוסיה תאלץ לשתף פעולה עם המדינות המערביות, על מנת שהיא תוכל לשמר את הפעילות בסקטור האנרגיה. זאת, מאחר והודו, סין וטורקיה, שהן כבר היום יבואניות גדולות של נפט רוסי, יתקשו מאוד בהגדלה נוספת של הייבוא של נפט רוסי, ואז רוסיה לא תוכל להרשות לעצמה שלא לספק נפט למדינות שישתתפו בקואליציה לאכיפת מחיר התקרה. במצב כזה, יצור הנפט של רוסיה עלול להתכווץ בראשית 2023 בכ-2 מיליון חביות ביום. עם זאת, קיים סיכון כי רוסיה תדבק בעמדתה, לפחות בטווח הקצר, ולא תספק נפט למדינות שישתתפו בקואליציה לאכיפת מחיר התקרה. סיכון זה הינו משמעותי לטווח הקצר בשל השפעתו על אספקת אנרגיה לאירופה בעונת החורף הקרבה ובפרט לאור המחסור החמור בגז טבעי באירופה המסיט ביקושים גם לכיוון של נפט גולמי.


מספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב ירד מעט, ל-599, לאחר שבסוף יולי פעלו בארה"ב כ-605 אסדות. ירידה זו במספר האסדות מצביעה על כך שיצרני פצלי השמן דבקים במשמעת ההון ומפחיתים השקעות שנועדו להגדלה עתידית של קיבולת תפוקת הנפט. זאת, על רקע הירידה במחיר הנפט, המפחיתה מהכדאיות הכלכלית בהפקת נפט באמצעות פצלי שמן שהיא יקרה יותר מהפקת נפט בדרכים חלופיות וזאת גם לצד הקשחת דרישות הבטיחות מצד הממשל האמריקאי. מספר האסדות הפעילות הינו נמוך ביחס למחיר הנפט ווהוא עשוי להמשיך ולעלות באופן הדרגתי ואיטי, מה שיאפשר את הגידול בקיבולת יצור הנפט של ארה"ב בטווח הרחוק יותר.


דו"ח מצב הנפט השבועי של ה- EIA בארה"ב הראה שהמלאי המסחרי של נפט גולמי המשיך לגדול בשבוע שעבר ב-2.4 מיליון חביות לכ-429.6 מיליון חביות. הגידול במלאי המשיך להפחית את הפער בין רמת המלאי הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות וכעת המלאי מצוי ברמה הנמוכה בכ-2% מהרמה הממוצעת בחמש השנים האחרונות. עלייה זו התרחשה על אף הירידה בייבוא נטו שנבעה מעליית הייצוא לצד ירידת הייבוא ועל אף עליית שיעור הניצולת של בתי הזיקוק אשר הגיע ל-91.5%.


ירידת מחירי הנפט, על רקע ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית, מגדילה את הכדאיות ברכישת נפט על מנת למלא את המאגרים. הממשל האמריקאי שוקל להתחיל למלא מחדש את מאגרי החירום (SPR) של הנפט, לאחר שהמלאי בהם ירד בשנה האחרונה כתוצאה מאספקת הנפט לשוק בזמן שהמחיר עלה בחדות. הממשל שוקל את האפשרות של רכישות נפט על רקע הירידה במחירו ובמטרה שעיתוי הרכישות יאפשר גם תמיכה בתעשיית האנרגיה בארה"ב. עם זאת, משרד האנרגיה של ארה"ב הודיע כי תכניתו לחדש את מאגרי החירום של נפט אינה כוללת "מחיר יעד" וכי הרכישות לא צפויות להיות במהלך השנה הקרובה. להערכתנו, תכנית זו של משרד האנרגיה משקפת הערכה שמחיר הנפט יישאר גבוה במהלך השנה הקרובה וירד בטווח הרחוק יותר. עם זאת, במידה ויתממש תרחיש פסימי והאטה החריפה בפעילות הכלכלית תביא לירידה חדה במחיר הנפט, הממשל האמריקאי עשוי להתחיל לרכוש נפט ולמלא את המאגרים האסטרטגיים כבר במהלך 2023, על מנת לתמוך בתעשיית האנרגיה המקומית ולסייע לאירופה להפחית את תלותה באנרגיה רוסית.


הביקוש הגלובלי

בארה"ב, הביקוש לדלק ירד מעט לכ-8.5 מיליון חביות ביום. זאת, על רקע התמתנות משמעותית במגמת הירידה במחירי הדלק ואף עליית מחירים בחלק מהאזורים. הביקוש לדלק מטוסים עלה מעט לכ-1.5 מיליון חביות ביום, אך נותר בסביבה נמוכה ביחס לביקושים שהיו בחודש האחרון.


ה-EIA הפחית מעט את תחזית הביקוש הגלובלי. להערכתו, הביקוש הגלובלי לנפט בשנת 2022 יעלה בכ-2.1 מיליון חביות במוצע וב-2023 צפויה עלייה מתונה יותר של כ-2.0 מיליון חביות ביום. מחיר הגז הטבעי הגבוה צפוי להסיט חלק מהביקושים מגז טבעי לנפט ותזקיקיו, בעיקר באירופה. כתוצאה מכך, הביקושים לנפט ברביע האחרון של 2022 וברביע הראשון של 2023 צפויים להיות גבוהים יותר מהצפי שהיה בתחזיות האחרונות.


הביקושים לנפט בסין המשיכו להיחלש על רקע המשך נקיטת מדיניות של "אפס קורונה" המלווה בסגרים אזוריים, מה שמפחית את הביקוש באזורים בהן יש עלייה בתחלואה, ועל רקע היחלשות הביקושים לאנרגיה מצד סקטור הבנייה אשר נחלש לאחרונה על רקע משבר הנדל"ן המתפתח במדינה. על מנת לסייע לסקטור האנרגיה לשמר את הפעילות, סין עשויה להגדיל את מכסות יצוא תזקיקי נפט. במידה וסין תנקוט בצעד זה, הרווחים של בתי הזיקוק באסיה עלולים להתכווץ, בשל הגברת התחרות והגידול בהיצע הדלקים מצד סין.


הצפי לטווח הבינוני

תהליך השיחרור של נפט גולמי מן הרזרבה האסטרטגית של ארה"ב מתוכנן להסתיים עד לסוף השנה וארה"ב אף מתכננת הגדלה מחודשת של המלאים בהמשך. מנגד, חולשת הפעילות הכלכלית מפחיתה את הביקושים הגלובליים לנפט ועשויה למנוע עלייה חוזרת במידה משמעותית של מחיר הנפט לרמות השיא שהיו בחודשים האחרונים. עם ההתאוששות הכלכלית, הביקושים והבעיות המבניות בשוק צפויים לחזור ולהעלות את מחיר הנפט, בשל היעדר השקעות הון מספיקות אשר יתמכו בגידול קיבולת היצור. להערכתנו, מחיר חבית נפט מסוג Brent ישאר סביב $90-100 דולר בעתיד הנראה לעין.

bottom of page