top of page

כצמן לא לבד: אפי נכסים ירדה כ-50% מתחילת השנה למרות השיפור בדוחות

החברה אשר פועלות בעיקר במזרח אירופה וישראל הצליחה לשפר את דוחותיה אך נראה כי זהו אינו מה שמעניין את המשקיעים אשר צופים קדימה עם המשך עליית ריבית, אינפלציה ומיתון


כלום מדברים על ג'י סיטי אך נראה כי הפגיעה בענף הנדל"ן המניב היא בהחלט רוחבית, אומנם שוק ההון הישראלי כבר לא מאמין בכצמן ויכולות הניהול שהוא מביא עימו לחברה ובצדק יש לציין, אך אם נבחן חברה זהה כמו אפי נכסים נראה כי גם היא חווה ירידה חדה בשווי לאחר התרסקות של כ-50% מתחילת השנה.

בניגוד לג'י סיטי שפועלת בעיקר בצפון אירופה וארה"ב, חברת אפי נכסים שבה שולטת ביג כ-85% פועלת בעיקר במזרח אירופה שהוא איזור הרבה יותר רגיש לסיכונים כמו מיתון ואינפלציה עקב כך שמדובר בכלכלות חלשות יותר שבהן מלכתחילה כוח הקנייה של הצרכן וחברות הפועלות בה נמוך.


פעילות אפי נכסים מתרכזת ברומניה, פולין צ'כיה סרביה ובולגריה, על פניו בשנים האחרונות החברה הראתה צמיחה נאה בהכנסות ובשערוכים אשר היו כמו אצל כלל החברות גבוהים מן הרגיל עקב הריבית הנמוכה בעולם, ועם עלייתה בעולם, ענף הנדל"ן המניב סובל מכך, נוסיף לכך את התחזקות השקל מול מטבע האירו שצפוי להשפיע על הדוחות הכספיים, ברבעון השלישי חברת אפי בד"כ משערכת את נכסיה דבר אשר גורר בשנים האחרונות רווח גבוה, השנה למרות הגידול ברווח החברה שוב כבר שיערכה מעל 240 מיליון ש"ח ושוק ההון בציפייה שלערוך השנתי אשר צפוי להתרחש ולהשפיע על התוצאות החברה.

bottom of page