top of page

ישראל קנדה חלמה על ג'י סיטי והתעוררה לסיוט

רק בתחילת השנה גי' סיטי (גזית לשעבר) משכה כ"כ הרבה משקיעים בעלי הון , אפילו המוסדיים השתכנעו ורכשו בשער 30 ש"ח למניה, היום הם רושמים הפסד ענק של כ-50%


ישראל קנדה, רמי לוי ויצחק סלע והמוסדיים כולם רדפו אחרי כצמן רק בתחילת השנה הנוכחית, הם העריכו את גזית והכניסה למגרש לש הגדולים עם נדל"ן מניב בעולם: במדינות אטרקטיביות כגון: ברזיל אירופה, ארה"ב וקנדה.


גזית היא הכלה אבל על מנת להשיג את המבוקש היו צריכים המשקיעים לרכוש את מניית נורסטאר אשר היא המחזיקה העיקרית בג'י סיטי (גזית לשעבר), כצמן השתדל בהתחלה להיראות כאחד שאין לו בעיה לזוז הצידה ולמכור את אחזקותיו במחיר הנכון ( והיום אולי הוא מצטער על כך), אך לאחר שקיבל מחיר גבוהה ממחיר השוק וראה כי ישנם מספר רק של משקיעים, החליט להמשיך ולהחזיק בחברה אשר בנה במו ידיו.עתה תנאי המשחק השתנו, האינפלציה משתוללת בעולם, הריביות עולות וכנראה יצרו האטה משמעותית בכלכלה העולמית, עליות הריבית האגרסיביות פוגעות בחברות נדל"ן מניב פעמיים - האחת הערכות השווי של הנכסים נחתכות לאחר תנאי ריבית אפסית ששררה זמן רב בעולם, השנייה - העלאות הריביות יגרמו לעלויות המימון לצמוח ומהר מאוד לפי קצב העלאות הריבית בארה"ב ישראל והעולם.


עתה ההימור הגדול שלקחו בישראל קנדה - כשל ובגדול!


כצמן שלא הסכים בסופו של התהליך להיפרד מן החברה, גזל מישראל קנדה זמן כסף ומשאבים רבים שכנראה היו מופנים לעסקאות רכישת קרקעות טובות יותר (כי בזה הם מתמחים), היום הם בעלי אחוז המניות הגדול ביותר - לאחר שידוע שהם רכשו במחירים די גבוהים 30-50 ש"ח למניה - רק באפריל מחיר נורסטאר היה 52 ש"ח היום היא כבר נמצאת בכ-23 ש"ח למניה - ולכן מניית ישראל קנדה צונחת ללא הפסקה.

bottom of page