top of page

יוניטרוניקס עם רווחיות יציבה מחלקת דיבידנד נאה

לאחר האקזיט של חברת אלמו ב-700 מיליון דולר, ישנה מניה שעוסקת בתחום פחות נוצץ אך חיוני של בקרים לוגיים לתעשייה המקומית והעולמית והיא מציגה יציבות מרשימה


יונטירוניקס היא חברה העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של בקרים לוגיים מתוכנתים. החברה מחוזקת ע"י קרן פימי בשיעור של כ-50%, חיים שני כ-22% וקרן ארביטראז' שמחזיקה 5.5%, היתר ע"י הציבור.
החברה עשתה ספינאוף לחברת יוטרון שהייתה תחתיה ועתה היא מתמקדת בפיתוח בקרים בלבד, לחברה מעל 190 נקודות מכירה בעולם עם ספקים מקומיים והיא הציגה עוצמה ויציבות גם בשנת הקורונה מה שמצביע על ביקוש קשיח למוצריה למרות התחרות מול הענקיות העולמיות בתחום.


כשצוללים לדוחות ניתן לראות כי מחזורי החברה נותרו זהים לחציון קודם עם הכנסות של 73 מיליון ש"ח כאשר הרווח הגולמי עומד על 47%, שאר הוצאות החברה כגון פיתוח הנהלה נותרו זהות למעט הוצאות השיווק אשר עלו במקצת לאור ירידתם בתקופת הקורונה.


החברה תחלק דיבידנד של כ-109 אגורות שמהווים נכון לכתיבת שורות אלו 5.3%, עם גידול נאה מול דיבידנד קודם ברמת כ-73 אגורות בלבד, עלייה של כ- 50%!


לאור התנודתיות האחרונה בשווקים נראה כי המניה אכן כמו רבות אחרות ספגה ירידות של כ-20%, רק באפריל האחרון נסחרה מעל 25 ש"ח למניה וכאשר מנתחים את הדוחות - הרי שאין פגיעה כלל בעסקי הליבה או מחזורי החברה.


אז האם כדאי להיכנס בשער נוח ולקחת את הדיבידנד הנאה? את זה נשאיר בידי המשקיעים.


עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.


bottom of page