top of page

טופ מערכות עם דוחות משופרים

החברה העוסקת במוצרי תוכנה לניהול עסקים מציגה גידול בהכנסות, צמצום הוצאות המימון ועלייה ברווח הנקי


חברת טופ מערכות העוסקת במוצרי תוכנה לניהול עסקים מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית השנה הראשונה, החברה מציגה שיפור ניכר במספר נקודות:

  1. הכנסות החברה צמחו מעל ל-20% במהלך הרבעון השני

  2. הוצאות המימון של החברה גדלו מעט אך מנגד הכנסות המימון זינקו - כך שברבעון זה לחברה יש הכנסות ממימון דבר שבהחלט תורם לשורה התחתונה.

עם הגידול בהכנסות כן השיפור בהכנסות המימון הרווח הנקי עלה ב-7.5% והוא נושק ל- 3.5 מיליון ש"ח ברבעון, מניית החברה זינקה ב-22% מתחילת שנה, הצפי הוא עם חזרת המסחר לאחר הפסקת הדוחות להמשך מגמה חיובית.


החברה חילקה דיבידנד השנה בסך 7 מיליון ש"ח, בנוסף רכשה חברה חדשה בשם קליגל טק - המפתחת ומשווקת תוכנה להכנתם ועריכתם של מסמכים משפטיים למשרדי עורכי-דין.

bottom of page