top of page

טופ גאם מחדשת הסכם אספקה ב-27 מיליון דולר

הלקוחות מרוצים: חידוש הסכם אספקה הינו לתקופה של שנתיים, עם לקוח מהותי בתחום תוספי התזונה והפארמה אשר מרכז פעילותו בארה"ב, מניית החברה התחזקה ב-31% מתחילת השנה.


חברת טופ גאם הישראלית, המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, מודיעה היום כי חתמה על חידוש הסכם אספקה, לתקופה של שנתיים, עם לקוח מהותי בתחום תוספי התזונה והפארמה אשר מרכז פעילותו בארה"ב.בהתאם להסכם, החברה תייצר עבור הלקוח פורמולציות ייחודיות של תוספי תזונה בצורת מתן של סוכריות גומי לצורך מכירתם תחת מותגי לקוחותיו, בעיקר פרייבט לייבל של רשתות מובילות בארה"ב, וכן תפעל לפתח מוצרים חדשים ללקוח, עפ"י דרישתו. במסגרת ההסכם, התחייב הלקוח להעניק לחברה עדיפות בהזמנת מוצריו, בכפוף להתקיימותם של התנאים המפורטים בהסכם, ובכלל כך זמינות מוצרים וזמני אספקה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו.


בנוסף, בכפוף לרכישת מוצרים בהיקף שלא יפחת מסך של 12.5 מיליון דולר ארה"ב במהלך שנת 2023 -ובהיקף שלא יפחת מסך של 15 מיליון דולר ארה"ב במהלך שנת 2024 - החברה לא תמכור ללקוחותיו של הלקוח באופן ישיר בארה"ב מוצרים שהוסכמו הדדית בין הצדדים, וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2024. עד כה, מכרה החברה ללקוח מוצרים בהיקף של כ-18.5 מיליון דולר ארה"ב.


כמו-כן נקבע, כי מוצרים חדשים שיפותחו בעבור הלקוח על בסיס פורמולציות ייחודיות שללקוח זכויות קניין רוחני בהן, יימכרו בבלעדיות ללקוח, בעוד שהלקוח יהיה מחויב לרכוש את אותם המוצרים בבלעדיות מהחברה למשך שנתיים ממועד כתב ההזמנה הראשון שיצא בגין אותם מוצרים.


לדברי עמיחי בר-ניר, מנכ"ל טופ גאם: "טופ גאם מחדשת הסכם אספקה עם לקוח מהותי, ואנו מודים על הבעת האמון במהלך חשוב זה. אין ספק שהסכם זה, והסכמים נוספים עם חברות מהמובילות בעולם, מהווים תשתית משמעותית להגדלת היקפי הייצור והמכירות של החברה. בנוסף, הסכמים אלו יתמכו בצמיחה המהירה של החברה בשנים הקרובות, אשר בגינה אנחנו נמצאים בתהליכים מתקדמים של בניית מפעל חדש בשדרות, ברמת רגולציה מחמירה שמתאימה גם למוצרי פארמה, ושאמור לשלש את יכולות הייצור הקיימות. כיום החברה מצויה בתהליכים נוספים מול חברות שונות בתחום תוספי המזון ופארמה, ביניהן חברות Tier 1, ואנו מעריכים כי חלק מתהליכים אלו יבשילו לכדי הסכמי אספקה."בחודש אוגוסט האחרון דיווחה טופ גאם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2022. החברה רשמה עלייה של כ-112% ברווח הנקי במחצית שהסתכם בכ-2.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני עלה בכ-138% לכ-1.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-597 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.bottom of page