top of page

חנן מור יורדת 7% וממשיכה בצניחה החופשית

קבוצת חנן מור ממשיכה לצלול גם היום במחזורי מסחר נמוכים יחסית פחות ממיליון ש"ח כרגע


קבוצת חנן מור מספקת דוחות טובים השנה וברווח זינק לעומת שנה שעברה, אך הירידות במניה הינם בעיקר עקב המינוף הגדול בו לקחה החברה הלוואות של פריים + 1% כנגד הקרקע, עם המשך עליית הריבית שצפויה לעלות שוב בכחצי אחוז בתחילת השנה (ע"פ לאומי) החברה ממשיכה בירידה החדה מתחילת השנה אשר מסתכמת ב-60%!


רק לפני מספר ימים הביעו הבעלים חנן מור וקרן ספרה אמון במניה ורכשו את המניות החברה בכ-14 מיליון ש"ח, אך נראה שכם הבעת האמון הזאת איננה מחזקת את המשקיעים לגביי עתיד החברה, יש לציין כי אג"ח מסוימות אף הגיעו לרמה של תשואות בעלות מספר דו-ספרתי.
bottom of page