top of page

מחיר הגז מזנק ואירופה בבעיה רצינית

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - כאשר שתיהן אינם באיחוד אך השפעתם גדולה מתמיד על הציבור והייצור האירופימחיר הגז הטבעי בארה"ב עלה בשבוע החולף, זאת על רקע הטמפרטורות הגבוהות שנרשמו והגדילו את הביקוש לחשמל. בהתאם לכך, במהלך השבוע החולף צריכת החשמל בארה"ב עלתה ב -3.9% (במונחים שבועיים). צפוי כי המחיר יישאר גבוה השנה, מכיוון שהביקוש ישאר חזק. מחיר הגז הטבעי האירופי עלה בשבוע החולף וזאת למרות שאספקת הגז דרך צינור Nord Stream 1 מרוסיה התחדשה, אך הוא פועל רק ב -40% מהקיבולת, זאת משום שטורבינות הדחיסה, שנחוצות להעלאת האספקה, לא שבו לפעילות עדיין לאחר שיפוץ. להפסקה הזמנית של פעילות צינור הולכה זה לא הייתה השפעה ניכרת על אחסון הגז של אירופה, שהמשיך לעלות, אם כי בקצב איטי מהרגיל. המשך הגדלת רמות האחסון התבסס על יבוא רב יותר של גז, בעיקר מארה"ב. הביקוש המוגבר של אירופה ל- LNG צפוי להביא לשמירה על מחירים גבוהים של LNG השנה ובשנת 2023, במיוחד מכיוון שצמיחת האספקה ​​של ה- LNG הינה מוגבלת למדי.במבט להתפתחויות עד כה מראשית השנה, מחיר הספוט של LNG באסיה, יחד עם המקביל האירופי (TTF), זינקו מוקדם יותר השנה בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. באותה תקופה, מלאי הגז הטבעי של אירופה כבר היה נמוך והיו חששות מלפני הפלישה בנוגע להמשכיות האספקה מרוסיה לאירופה, דבר שבא לידי ביטוי בזינוק במחירים עוד במהלך הרביע האחרון של 2021. לאחר מכן, בחודשים אפריל-מאי, המחירים ירדו זמנית לנוכח ירידה עונתית בביקושים, אך זינקו שוב באמצע יוני 2022 כתוצאה מן ההפסקה של האספקה ממסוף היצוא של Freeport שבטקסס ארה"ב לשריפה גדולה שם, וצמצום חד באספקת הגז של רוסיה לאירופה דרך הצנרת הקיימת שעברה הדממה לשם תקופת אחזקה.


בעוד שיבוא הגז בצורת LNG לאירופה גדל במחצית הראשונה של 2022 ב-55% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשמה ירידה ביבוא ה- LNG של אסיה. חלק מהירידה ניתן להסביר על ידי ירידה 22% ביבוא ה-LNG של סין בינואר-יוני בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שמשקפת ביקוש נמוך יותר בגלל פעילות כלכלית מצומצמת בסין ומגבלות הקשורות לנגיף הקורונה. כמו כן, סין הגדילה את היבוא של גז זול יחסית מרוסיה באמצעות צנרת הולכה קרקעית וחלה התאוששות בייצור החשמל באמצעים הידרואלקטריים מקומיים – גורמים אשר הפחיתו את הצורך ביבוא גז מונזל - LNG. מחירי ה- LNG הגבוהים עשויים לפעול לצמצום הביקוש לגז מונזל ולמעבר לסוגים אחרים של אנרגיה – יותר מזהמים – כמו פחם. הודו היא בדרך כלל שוק רגיש למחיר והיבוא של LNG על ידי הודו ירד בכמעט 15% במחצית הראשונה של 2022, זאת בתגובה לרמות המחירים.

bottom of page