top of page

חברת IDE ובנק הפועלים זכו במכרז להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי

בנק הפועלים יעמיד כ-1.3 מיליארד ₪ למימון הפרויקט; זוהי זכייתו השנייה של בנק הפועלים במכרז מימון בתוך שבועיים: הראשון, "אופק רחב" עם שיכון ובינוי, להקמת בסיס חדש באזור רמלה שיאחד ארבעה בסיסי צה"ל במרכז, והשני מתקן התפלה נוסף של חברת IDEחברת IDE ובנק הפועלים נבחרו כזוכים בשלב הסופי של מכרז Best & Final Offer למתקן ההתפלה שיוקם בגליל המערבי בסמוך לנהריה, בתפוקת יצור של 100 מיליון קוב מים בשנה.


מתקן ההתפלה החדש יאפשר את חיבור הגליל המערבי למערכת המים הארצית. עד כה אזור הצפון נשען לרוב על מי קידוחים, ובשנים השחונות בהן כמות המשקעים בצפון הייתה נמוכה, אספקת ואיכות המים נפגעו. הקמת המתקן בגליל המערבי תאפשר אספקת מים סדירה באיכות טובה לאזור הצפון. יכולת התפלת מי הים כיום במדינת ישראל מהווה כ-65% מסך הצריכה הביתית והתעשייתית של מים שפירים במשק. המתקן החדש יגדיל את כושר יצור התפלת המים ב-13%.


כאשר חברת IDE תשלים את הקמת המתקנים בשורק ב' ובגליל מערבי, סך יצור התפלת המים בישראל בשבעת מתקני ההתפלה יעמוד על כ-900 מיליון קוב בשנה ויהווה כ-90% מצריכת המים הביתית והתעשייתית.


עבודות ההקמה של המתקן בגליל המערבי יחלו בתחילת שנת 2023 וימשכו כ-30 חודשים. על פי הצפי, כבר במחצית שנת 2025 יחל המתקן לספק מים מותפלים לרשת המים הארצית למשך 25 שנים. ההכנסות הצפויות בכל שנת תפעול עומדות על 180 מיליון ₪.


בנק הפועלים המוביל את תחום מימון הפרויקטים ותשתיות בארץ יעמיד את המימון לפרויקט בסך של כ-1.3 מיליארד ₪, וזהו פרויקט ההתפלה החמישי בו בנק הפועלים מעורב בארגונו ובמימונו בשנים האחרונות.


איתמר פורמן, משנה למנכ"ל הבנק הפועלים והממונה על החטיבה העסקית בירך את אבשלום פלבר ואמיר לנג על הזכייה במכרז ואמר: "המקצועיות, היוזמה והיעילות בה ניהלו הקבוצה והבנק את הליך המכרז ראויים לכבוד והביאו לתוצאה הרצויה. הבנק מעניק ערך אסטרטגי בהובלת ארגון ומימון פרויקטים בתחום התשתיות במדינת ישראל, וימשיך ללוות את הלקוחות בפרויקטים מובילים ופורצי דרך. אני גאה ביכולת המקצועית, בנחישות ובהתמדה של העובדים המסורים בסקטור מימון פרויקטים ותשתיות בבנק בהובלת מנהל הסקטור, ליאור מנצר ומנהל קשרי הלקוחות, שחף גלעד".
bottom of page