top of page

השנה הקשה של מניית קרור

החברה לא הצליחה להנפיק את תפוגן, מאבדת מכירות בעקבות מס הסוכר ועתה מי עדן תעבור להפצה ע"י המתחרה טמפו.


חברת קרור היא חברת אחזקות כאשר בשליטתה 70% מחברת יפאורה שהיא מייצרת ומפיצה של משקאות ממותקים ובעלת השליטה בתפוגן, מניות החברה צנחו מתחילת השנה בכ-25% לאחר מספר חדשות רעות - אי הנפקת תפוגן, מס הסוכר אשר גרם להפחתת צירת מוצריה בקרב הציבור בשיעור של כ-30%, היום מי עדן חתמה על חוזה הפצה חדש מול טמפו אשר ייכנס לתוקפו בעוד 18 חודשים.

לא רק קרור נפגעה אלא גם מניית כלל משקאות אשר שינתה את שמה לכרמל קורפ לאחר המיזוג ע"י יקבי כרמל, אך היא המחזיקה הנוספת ביפאורה עם אחזקה של ה-30% הנותרים.


מניית החברה מצליחה לשמור על יציבות סביב 80 ש"ח למניה, עקב הרכישות הרבות של חברה עצמה.

bottom of page