top of page

הסתיימו הירידות בביטקוין?

האם ההיסטוריה תחזור על עצמה ? קווי הדמיון בין 2018 ל -2022


293 ימים עברו מאז שיא הביטקוין האחרון שהגיע למחיר של 69,000$ . מאז הביטקוין השלים ירידה של 74% סה"כ (שנרשם ביוני האחרון) , כיום המרחק מהשיא עומד על 70%.


בשוק הדובי ב-2018 – הביטקוין השלים ירידה של 85% בשיא, בתקופה של 364 ימים, אם ההיסטוריה תחזור על עצמה אנו צפויים למצוא עצמו מגיעים לתחתית הירידות לקראת סוף השנה הנוכחית.
המרכיב הדומה בין הירידה ב-2018 לירידה הנוכחית הוא דווקא זמני הדשדוש של הביטקוין. במשך 120 ימים דשדש הביטקוין במהלך 2018 במחיר 6-7 אלף דולרים, לאחר מכן ירד ל 3,000$ יצר "תחתית מחיר" וחזר לעלות. המצב היום – כבר 70 ימים שהביטקוין מדשדש על גבול ה 20,000$ אחרי ירידה של כ- 70%. ירידה כזו, היסטורית, היא אכן תקופה טובה לבצע DCA לצורך כניסה לשוק. זאת למרות, שאם אכן ההיסטוריה תחזור על עצמה סוף הירידות עוד לא מאחורינו.


ועדיין, חשוב לזכור, שהשוק שונה כיום. הרכב השחקנים בשוק שונה, הדינמיקה שונה, ההתאמה לשווקי ההון המסורתיים שונה ובעיקר סביבת המאקרו נראית אחרת לחלוטין. נקודה למחשבה.


אסף אלמליח אנליסט קריפטו - www.proxibit.co.il


bottom of page