top of page

המשך צמיחה בהוצאות ובשימוש בארנקים דיגיטליים בישראל

כ-10% מהסכום שהוציאו הישראלים ברכישות פיזיות בחודש יולי התבצעו באמצעות ארנקים דיגיטלייםנתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי בישראל, מצביעים על כך שהיקפי השימוש וההוצאות בארנקים דיגיטליים בישראל התגברו בקצב מואץ במהלך חודש יולי. סכום ההוצאות ברכישות באמצעות טלפונים ושעונים חכמים הסתכמו בחודש יוני בסכום של 1.579 מיליארד ₪, נתון המהווה עלייה בשיעור של 19.6% לעומת יוני 2022. במהלך השנה האחרונה צמחו היקף הרכישות באמצעות ארנקים דיגיטליים ביותר מפי 5.7 מסכום של 274.6 מיליון ₪ בחודש יולי 2021 לסכום של 1.579 מיליארד ₪ ביולי 2022.


בנוסף, נתוני שב"א מראים כי הנתח של ההוצאות באמצעות ארנקים דיגיטליים בעסקאות פיזיות (רכישות בבתי העסק עצמם) הגיעו במהלך יולי לשיעור של 9.6%. במהלך יולי עמדו ההוצאות בעסקאות פיזיות על סכום של 16.469 מיליארד ₪.


על פי נתוני שב"א, בחודש יולי נמשך גם הגידול והשימוש של הציבור הישראלי בעסקאות חכמות. סך ההוצאות בעסקאות באמצעות מערכת ה-EMVהסתכמו ב-31.291 מיליארד ₪ מתוך סך הוצאות של 38.697 מיליארד ₪. מדובר בכך ש80.9% מההוצאות מתבצעות דרך מערכת ה-EMV. 40.8% מההוצאות הפיזיות בכרטיסי אשראי התבצעו באמצעות עסקאות חכמות (עסקאות קונטקטלס) שסכום ההוצאה בהן עמד ביולי על 6.721 מיליארד ₪. עוד עולה מנתוני שב"א כי בחודש מאי היקף חדירת מסופי ה-EMV לבתי העסק בישראל עלה ל-84%.

סמנכ״לית פיתוח עסקי, שיווק ומכירות בשב״א, טלי הולנברג: ״טכנולוגיות התשלומים המתקדמים חודרות למעגלים חדשים בישראל וזו הסיבה לזינוק בהיקפי ההוצאות באמצעות הארנקים הדיגטליים. הציבור הישראלי, שהוא מאוד מוכוון טכנולוגיה, אימץ והטמיע את השימוש בארנק הדיגיטלי תוך פרק זמן קצר. אנחנו צופים שתשלום באמצעות הארנק הדיגיטלי, דרך הטלפון הנייד או השעון החכם, ימשיך לצמוח ולשבור שיאים גם בחודשים הקרובים״.

bottom of page