top of page

הישראלים אוהבים את הארנק הדיגיטלי

היקף ההוצאות בארנקים דיגיטליים ביולי-אוגוסט הגיע לסכום כולל של 3.25 מיליארד ₪ לעומת סכום של 598.4 מיליון ₪ בלבד בתקופה המקבילה בשנת 2021


נתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי בישראל, מצביעים על כך שהיקפי השימוש וההוצאות בארנקים דיגיטליים בישראל המשיכו לצמוח בקצב מואץ במהלך חודשי החופש הגדול יולי-אוגוסט. סכום ההוצאות ברכישות באמצעות טלפונים ושעונים חכמים הסתכמו בחודש קיץ 2022 בסכום כולל של 3.251 מיליארד ₪, נתון זה מהווה עלייה בשיעור של פי 5.5 בהיקף ההוצאות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2021 שבה היקף ההוצאות בארנקים דיגיטליים הסתכם ב-598.4 מיליון ₪. במהלך חודש אוגוסט 2022 נרשמה עלייה של 13.8% בהוצאות בארנקים דיגיטליים לעומת חודש יולי 2022. סכום ההוצאות באוגוסט עמד על 1.731 מיליארד ₪ לעומת 1.519 מיליארד ₪ ביולי.
בנוסף, נתוני שב"א מראים כי נתח ההוצאות בארנקים דיגיטליים בעסקאות פיזיות (רכישות בבתי העסק עצמם) עמד בחודש אוגוסט על שיעור של 10.5%. במהלך יולי עמדו ההוצאות בעסקאות פיזיות על סכום של 17.206 מיליארד ₪.


על פי נתוני שב"א, בחודש אוגוסט נמשכו גם מגמות הגידול והשימוש של הציבור הישראלי בעסקאות חכמות. סך ההוצאות בעסקאות באמצעות מערכת ה-EMV הגיעו ל-89.3% מההוצאות בכרטיסי אשראי והסתכמו ב-34.819 מיליארד ₪ מתוך סך הוצאות של 38.978 מיליארד ₪. 51.1% מההוצאות הפיזיות בכרטיסי אשראי התבצעו באמצעות עסקאות חכמות (עסקאות קונטקטלס ועסקאות בארנקים דיגיטליים) שסכום ההוצאה בהן עמד באוגוסט על 8.776 מיליארד ₪.


סמנכ״לית פיתוח עסקי, שיווק ומכירות בשב״א, טלי הולנברג: ״החדירה של מערכת ה-EMV למשק הישראלי ממשיכה להתרחב ומאפשרת להכניס עולם שלם ומגוון של תשלומים מתקדמים וטכנולוגיה חדישה המאפשרים נוחות וגמישות מרבית בביצוע עסקאות הן לבתי העסק והן לצרכנים. העובדה שלמעלה ממחצית העסקאות הפיזיות הן עסקאות חכמות מהווה תעודת כבוד והערכה לציבור הישראלי שלא נרתע מהכנסת טכנולוגיות לשימוש בביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי״.

bottom of page