top of page

היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במחצית ראשונה של 2023

בעתיד הרחוק יותר, חברי OPEC+ צפויים להגדיל את קיבולת יצור הנפט שלהם, אך זאת לאחר תחילת ההתאוששות הכלכלית הגלובלית, אשר תביא גם להתאוששות הביקושים


התפתחות מחיר הנפט

מחירי הנפט המשיכו לעלות בשבוע האחרון ומחיר חבית נפט מסוג BRENT הגיע ל-83.31 דולרים. זאת, על רקע המשך ההקלות במדיניות "אפס קורונה" בסין התומכת בהתאוששות בביקושים המקומיים, ועל אף החששות בשוק מפני התמתנות הפעילות הכלכלית הגלובלית.
הביקוש וההיצע הגלובליים

מלאי הנפט הגולמי המסחרי בארה"ב ירד בשבוע שעבר, לאחר עלייה גדולה בשבוע שלפני כן, על רקע הירידה בייבוא נטו ועל אף המשך התמתנות הביקושים של בתי הזיקוק בארה"ב. ירידת הייבוא נטו נבעה מירידת הייבוא ברוטו לצד עלייה בייצוא הנפט הגולמי של ארה"ב. דו"ח מצב הנפט השבועי של ה-EIA בארה"ב הראה כי מלאי הנפט הגולמי המסחרי ירד ב-5.9 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-16/12/2022 ל-418.2 מיליון חביות. כתוצאה מכך, הפער בין רמת המלאי הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות עלה ל-7%, אך פער זה נמוך ממה שהיה לפני העלייה הגדולה במלאי בשבוע שלפני כן. שיעורי הניצולת של בתי הזיקוק בארה"ב המשיכו לרדת והגיעו ל-90.9%, על רקע הגידול במלאי הדלק והתזקיקים בשבועות האחרונים, אך רמה זו של שיעור הניצולת עדיין גבוהה.


לצד זאת, מלאי הדלק המשיך לגדול והפער בין רמת המלאי הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות המשיך להתכווץ והגיע ל-2%. מנגד, מלאי התזקיקים התכווץ מעט, אך הפער בין הרמה הנוכחית לרמה הממוצעת בחמש השנים האחרונות המשיך לרדת ל-7%. עם זאת, פער זה הינו גבוה יחסית והוא מצביע על כך ששוק הדיזל נותר הדוק, מה שמכביד על ירידת מחיר הדיזל בארה"ב.


הממשל של ארה"ב החל לחדש את המלאי האסטרטגי, לאחר הירידה הניכרת שחלה בשנה האחרונה לרמה הנמוכה מ-380 מיליון חביות, זאת בשל שחרור של 180 מיליון חביות נפט מן המלאי האסטרטגי אל השוק על רקע המחסור בהיצע שהעלה את מחירי הנפט. הממשל האמריקאי הכריז על כך שיחל לרכוש שלושה מיליון חביות ביום. מדובר ברכישות חוזרות של נפט במחירים הנמוכים מאשר אלו שבהם ממשלת ארה"ב מכרה נפט לשוק במהלך השנה האחרונה, אשר היה בממוצע כ-96 דולרים לחבית. המילוי מחדש של המלאי האסטרטגי של ארה"ב צפוי לחזק את מידת עצמאותה האנרגטית ויאפשר לה לתמוך בהמשך בשוק במידה ויהיה צורך בכך. מדובר במהלך אשר צפוי להגביל את הפוטנציאל לירידה משמעותית נוספת במחיר הנפט, זאת גם על רקע המידה המתונה של העלייה בהפקת הנפט של ארה"ב.


מגמת הירידה במחיר הנפט בחודשים האחרונים הביאה להתמתנות מגמת העלייה במספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב ובשבועיים האחרונים מספרם אף התכווץ מעט. זאת, על אף שמספר האסדות הפעילות נמוך מהרמה המתאימה למחירי הנפט הנוכחיים. המשך מגמה זו של האטה בקצב העלייה של מספר האסדות הפעילות, ובפרט ירידה במספר האסדות, עלולה להפחית את קיבולת ייצור הנפט של ארה"ב. זאת, בפרט לאור הרמה הנמוכה של בארות נפט אשר ניתן להפעילם בזמן קצר, מה שעלול להכביד על היצע הנפט של ארה"ב במהלך שנת 2023 ולתמוך במחירי הנפט הגבוהים.


קבוצת OPEC+ צפויה להמשיך ולבחון את מצב השוק ולוודא שמחיר הנפט לא ירד מתחת ל-70 דולרים, מחיר אשר מסתמן במדינות רבות כמחיר איזון לשנת 2023, המספיק על מנת לאזן את התקציב. במידה והוא יישאר לאורך זמן מתחת ל-80 דולרים, הקבוצה תשאף להפחית את ההיצע בשוק ולאזן את השוק מחדש. להערכתנו, בפגישה הקרובה של חברי OPEC+ בראשית 2023, הקבוצה לא צפויה להחליט על קיצוץ נוסף במכסות הייצור והיא ככל הנראה תמתין לבחון את ההשפעות של השינויים המתרחשים בשוק הגלובלי. בפרט, הקבוצה תעדיף להמתין ולבחון את ההשפעה של אכיפת "מחיר התקרה" על ידי מדינות ה-G7 על הנפט הרוסי, שלהערכת רוסיה הוא עלול להביא להתכווצות של כ-500,000-700,000 חביות ביום, ואת ההקלה במדיניות "אפס קורונה" בסין.


הביקושים לדלק עלו בשבוע שהסתיים ב-16/12/2022, לאחר שהם היו חלשים בסוף נובמבר ובראשית דצמבר. זאת, על רקע הירידה המתמשכת של מחירי הדלקים לצרכן בארה"ב, אשר ירדו בשבוע זה בכ-2.9-3.7% (w/w), ומחיר הדלק הגיע לרמה הנמוכה מזו שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, על רקע רמת מלאי הדלק גבוהה אשר המשיכה לעלות ואף הגיעה לרמה הגבוהה מזו שהייתה בתקופה זו בשנת 2021, מה שתרם גם לצמצום הפער בין הרמה הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו במהלך חמש השנים האחרונות. מחיר הדיזל ירד גם כן, אך מחירו נותר גבוה מהמחיר שהיה בתקופה המקבילה אשתקד, בשל השוק ההדוק ורמת מלאי התזקיקים הנמוכה באופן יחסי שאף ירדה מעט. הביקוש לדלק מטוסים נותר תנודתי מאוד, אך בתוך הטווח בו הוא מצוי בשנה האחרונה, והוא ירד לכ-1.7 מיליון חביות ביום. להערכתנו, הביקושים בחוף המערבי של ארה"ב, ובאזורים נוספים, לחשמל ואנרגיה לחימום ביתי צפויים לעלות, על רקע מזג האוויר הקר באזור.


נשיא סין ממשיך להצביע על החשיבות מבחינתו להתאוששות בפעילות הכלכלית, על אף עליית התחלואה במדינה, והוא אמר כי צריך לתת עדיפות להתרחבות הצריכה הפרטית. שינוי זה בהצהרות עשוי להצביע על כך שהשינוי במדיניות "אפס קורונה" אכן ימומש, לפחות בחלקו, מה שיתמוך בעליית הביקושים של סין לנפט במהלך 2023. עם זאת, אנו מעריכים כי חולשת הפעילות הכלכלית העולמית תכביד גם על הפעילות הכלכלית של סין, אך מדיניות זו עשויה להביא להתאוששות הביקושים לאנרגיה במהלך המחצית השנייה של 2023, במקביל להתאוששות הפעילות הכלכלית הגלובלית עם הסרת החשש מפני משבר אנרגיה באיחוד האירופאי ובמזרח אירופה.


הביקושים של גרמניה לנפט ממקורות רחוקים יותר מאירופה גדלים, זאת עם הפסקת יבוא נפט רוסי על ידי גרמניה תוך שמשרד האנרגיה הגרמני הודיע כי גרמניה לא תרכוש נפט מרוסיה בשנת 2023. האפשרויות המרכזיות לעת עתה הן רכישה של נפט מקזחסטן והעברתו דרך רשת הולכת צינורות הנפט של רוסיה, אך אפשרות זו צפויה להיות מורכבת מבחינה לוגיסטית ופוליטית. האפשרות השנייה של גרמניה להתמודד עם המחסור באנרגיה שעלול להיווצר במדינה הינה הגברת השימוש בפחם, שהוא מקור אנרגיה מזהם באופן משמעותי יותר מאשר נפט וגז טבעי, מה שיביא לכך שגרמניה לא תעמוד ביעדי האקלים השאפתניים שהיא הציבה לעצמה.


משק הגז הטבעי

מחיר הגז הטבעי בארה"ב ירד בשבוע האחרון והגיע זמנית עד לכ-5.00 דולרים ל-MMBTU. זאת, בעיקר על רקע ירידת מחיר הגז הטבעי בשוק האירופאי (TTF) אשר ירד בשבוע האחרון לכ-83 אירו ל-MWh על מספר התפחויות הנוגעות למצב שוק הגז טבעי באירופה, כפי שיפורט בהמשך. כמו כן, נרשמה ירידה מתונה של רמת המלאי במאגרי הגז טבעי בארה"ב אשר הביאה לכך שהרמה הנוכחית גבוהה בכ-0.7% מהרמה הממוצעת בתקופה זו במהלך חמש השנים האחרונות וזהו גורם נוסף שהביא לירידת מחירים בתחילת השבוע החולף. עוד בראשית השבוע, ההשפעה של גורמים אלה עדיין קיזזה את השפעת גל הקור שפוקד אזורים נרחבים בארה"ב והביא לעליית הביקושים המקומיים לגז טבעי לחימום ביתי וחללים עסקיים. עם זאת, גל קור זה החל לבוא לידי ביטוי בסוף שבוע המסחר בשווקים בעליית מחירים וצפוי להביא לעלייה נוספת במחיר הגז הטבעי ובמחיר החשמל של ארה"ב במהלך השבוע הקרוב.


בהמשך לאמור לעיל, הרי שלמרות התכווצות רמת המלאי במאגרי הגז הטבעי באירופה, מחירי הגז הטבעי בשוק האירופאי המשיכו לרדת. זאת, על רקע התמתנות ניכרת של מזג האוויר הקר בצפון אירופה ולצד התמתנות החששות בשוק בנוגע למחסור באנרגיה העלול להתפתח באירופה במחצית הראשונה של 2023. ירידת החששות בשוק נבעה בין השאר כתוצאה מהימצאות של מספר רב יחסית של מכליות גז טבעי מונזל מול חופי אירופה, בדגש על גרמניה המגדילה את ההשקעה בתשתית שתאפשר לה להגדיל את קיבולת השימוש במכליות גז טבעי מונזל. התגברות עוצמת הרוחות הביאה להגברת יצור החשמל מטורבינות רוח, מה שאפשר צמצום מסוים בצריכת גז טבעי. אספקת הגז מנורבגיה לשאר אירופה צפויה להמשיך ולעלות.


עם זאת, עונת החורף מצויה רק בתחילתה ומזג האוויר הקר צפוי לחזור ולהגביר את הביקושים לגז טבעי לחימום ביתי ואף עלול להביא לעלייה מחודשת של מחיר הגז הטבעי האירופאי (TTF). להערכתנו, הסיכון מפני מחסור במקרה של חורף קשה מהצפוי עדיין קייים בשוק וכתוצאה מכך מחיר הגז הטבעי האירופי צפוי להישאר תנודתי ברמה גבוהה יחסית, תוך שהוא מושפע באופן מהותי מתחזיות מזג האוויר לצד שינויי אקלים אחרים המשפיעים על תפוקת החשמל באמצעות רוח. כמו כן, מחיר הגז הטבעי האירופאי צפוי להיות מושפע מהשינויים ברמות המלאי במאגרים ובמכליות ה-LNG המצויות סביב אירופה, בצפי להתפתחויות בפעילות הכלכלית בדגש על התעשייה מוטת אנרגיה ובהסכמים חדשים שיהיו בנוגע לאספקת גז טבעי.


הצפי לטווח הבינוני

היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במחצית ראשונה של 2023, בעקבות על רקע קיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה וזאת על אף הצפי בגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב. כתוצאה מכך, עודף ההיצע בשוק הנפט צפוי לרדת, זאת גם על רקע ירידת הביקושים כתוצאה מההאטה הכלכלית. בטווח הקצר, כל עוד הצמיחה העולמית הולכת ומתמתנת, נראה שהקבוצה תקצץ את מכסות הייצור, על מנת למנוע ירידות חדות במחיר הנפט. עם זאת, הקיצוץ במכסות לא צפוי להיות מיידי והקבוצה צפויה לחכות עם הצעדים עד להתבהרות ההשפעה של הסנקציות שהוטלו על הנפט הרוסי על האיזון בין ההיצע והביקוש בשוק הגלובלי.


בעתיד הרחוק יותר, חברי OPEC+ צפויים להגדיל את קיבולת יצור הנפט שלהם, אך זאת לאחר תחילת ההתאוששות הכלכלית הגלובלית, אשר תביא גם להתאוששות הביקושים, מה שיגרום בהמשך לגידול בצד ההיצע ולהפחתת מכסות הייצור של הקבוצה.


תהליך השיחרור של נפט גולמי מן הרזרבה האסטרטגית של ארה"ב מתוכנן להסתיים בקרוב וארה"ב אף הודיע על חידוש המלאי, לאחר שהמחיר ירד לקרוב ל-70 דולרים לחבית (WTI), מה שמייצר "רצפה למחיר". כמו כן, היחלשות הדולר לאחרונה, צפויה לתרום לעלייה של מחיר הנפט. המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי לרדת במהלך 2023, לכ-80-85 דולר לחבית, ירידה במחיר שבלעדיה השוק איננו צפוי להתאזן, אלא להיות במצב של עודף היצע.

bottom of page