top of page

הדרכים להתמודדות עם משבר האנרגיה באירופה

קובעי המדיניות של האיחוד האירופי פעלו בינתיים ברמה המקומית, עתה הם מתאחדים לרמה כלל גושית


קובעי המדיניות האירופיים דנים בדרכים להתמודדות עם מחירי האנרגיה הגבוהים בכדי להקל על הלחץ הכלכלי על משקי הבית ועל החברות, לחץ הצפוי לגדול עוד במידה ניכרת במהלך חורף הקרוב. על מנת להבין טוב יותר את המצב, ישנן כמה נקודות מרכזיות לגבי התוכניות של אירופה, ההולכות ומתגבשות, לשם התמודדות עם עליית מחירי הגז הטבעי.


באירופה, הבסיס לעלות החשמל למשתמש מבוסס על עלות הספק היקר ביותר שנדרש לעמוד בביקוש לחשמל בכל נקודת זמן נתונה. כאשר תחנות כוח הפועלות בעלות נמוכה יותר, כמו אלו של אנרגיה מתחדשת או גרעינית יכולות לענות על הביקוש לחשמל, מחיר החשמל הסיטונאי יורד; אבל כאשר יצרני חשמל אלו אינם יכולים לענות על הביקוש, ישנו שימוש בתחנות כוח הפועלות בעלות גבוהה יותר כמו תחנות המבוססות על גז טבעי. אז, המחיר הסיטונאי של כל אספקת החשמל נקבע לפי המחיר השולי הגבוה ביותר והמחיר על כל האספקה למשתמשי הקצה עולה.

זהו מצב מאוד בעייתי משום שבמהלך השנה האחרונה דפוסי מזג אוויר חריגים והשבתות נרחבות של הכורים הגרעיניים של צרפת, לצורך תחזוקה, הפחיתו את כושר ייצור החשמל של "חשמל זול" (אנרגיה ירוקה וחשמל מכורים גרעיניים) באירופה. כתוצאה מכך, תחנות כוח המופעלות בגז, ולעתים קרובות בגז רוסי, נדרשו לפעול הרבה יותר מהרגיל. הזינוק והתנודתיות במחיר הגז הטבעי האירופי, עוד מלפני המלחמה באוקראינה, וביתר שאת לאחר שפרצה ומשהחלו הסנקציות על רוסיה, השפיעו על העלות הסיטונאית של החשמל ובסופו של דבר על חשבונות החשמל של משתמשי הקצה – משקי הבית והעסקים.


קובעי המדיניות של האיחוד האירופי פעלו בינתיים ברמה המקומית, באמצעות פעולות של ממשלות בודדות, שנקטו באמצעים שונים במהלך השנה האחרונה כדי להגן על משקי בית, וגם על עסקים, מפני השפעת הזינוק במחירי האנרגיה. עתה, גם קובעי המדיניות הכלל-אירופיים מנסים לתאם את התגובה ברמה הכלל-גושית. במסגרת זו, האיחוד האירופי הסכים בסוף חודש יולי על הפחתה מרצון של 15% בצריכת הגז של מדינות בין אוגוסט 2022 למרץ 2023, עם פוטנציאל לכך שהדבר יהפוך לחובה בנסיבות מסוימות. קובעי המדיניות הסכימו בשבוע שעבר באופן עקרוני להציב מגבלה זמנית על המחיר הסיטונאי של גז ואם הדבר ייושם, זה יקל גם על מחירי החשמל.

הנהגת האיחוד האירופאי דנה גם בדרכים אחרות בכדי לרכך את המכה שבאה מעליית מחירי החשמל. שרי האנרגיה הצביעו על תמיכה במס מיוחד על "רווחים מופרזים/עודפים" בשיעור של 33% על הרווחים העודפים של חברות אנרגיה. מדובר גם על צעדים כנגד יצרני חשמל בעלות נמוכה יותר (אלטרנטיבית/גרעין), זאת בכדי לממן הפחתה בחשבונות האנרגיה של לקוחות הקצה. צעד זה צפוי לבוא לידי ביטוי ביצירת תקרת מחיר לחשמל של כ-180-200 אירו למגה-ווט/שעה. לצד זה, הנציבות של האיחוד האירופאי להמציא צעדים וולונטאריים לתיאום צמצום שיא הביקוש לחשמל. הם גם מתכוונים להפעיל צעדי חירום לאספקת נזילות פיננסית בדרכים שונות לחברות האנרגיה שמתקשות להתמודד עם השפעות התייקרות מחיר הגז.


עד כה ההסכמים והתכניות הם ברמה כללית מאוד. מבחינה מעשית, לא ברור כיצד תיושם מגבלת המחיר על גז, ואם המגבלה תוטל על גז מכל המקורות (רוסי/לא רוסי). הטלה רחבה של תקרה כזו עלולה לפגוע ברכישות של גז טבעי מונזל LNG, המהווה אפיק יבוא חשוב מאוד של אירופה. אין הסכמה בקרב המדינות החברות באיחוד האירופאי לגבי צעדי ההמשך. סביר להניח שיהיה קשה להשיג מצב של אחידות דעים לגבי הצעדים, מצב אשר עלול להכביד על יישום של צעדים שונים ברמה הכלל-אירופאית. יתרה מזאת, מכיוון שהקלת מחירי האנרגיה תוריד את התמריץ של המשתמשים לצמצם שימוש, השגת הפחתה של הביקוש מרצון עשויה להיות מסובכת.


ההשלכות המקרו-כלכליות הפוטנציאליות של יישום תקרת מחירים על גז וחשמל היא של פוטנציאל להפחתת אינפלציית האנרגיה והאינפלציה ברמת המדד הכולל. היטל על הכנסות המיוצרות על ידי יצרני חשמל שמקורו איננו בגז, רק כאשר מחירי שוק החשמל עולים על 200 אירו/MWh, מעקרים את התועלת מצעד זה משום שעדיין מדובר במחיר שוק נוכחי ברוב מדינות האיחוד האירופי שאינו מגיע לסף זה. במידה ואכן תושג אינפלציה נמוכה יותר בעקבות בחירת פרמטרים "הדוקים" לצעדים השונים, זה יפחית את הפגיעה בהכנסה הריאלית של משקי הבית וגם יקל את הנטל הפיננסי על חברות שמתמודדות עם עליות משמעותיות בהוצאות השוטפות שלהן.


לא צפוי שתוכניות האנרגיה של האיחוד האירופי יספיקו בכדי למנוע משבר ומיתון בחורף הקרוב, אך יש בהן בכדי להפחית את עוצמת הזעזוע הכלכלי. לנוכח האפשרות שההפחתה בחשבונות האנרגיה של משתמשי הקצה תמומן על ידי מה שמסתכם במס על רווחים עודפים על יצרני אנרגיה, הגירעונות התקציביים בגוש האירו לא יגדלו בצורה דרמטית, אבל סביר להניח שהם יישארו גדולים יותר ממה שהם היו, שכן ישנה עלות גדולה לממשלות המתמודדות עם משבר יוקר המחיה הנרחב יותר מאשר השפעת התייקרות האנרגיה.

bottom of page